Баскетбол. Учебник за студентите от НСА

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-9-2017
  •  347

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:НСА
Страници:276
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Добро
Авторски колектив:
Васил Атанасов Пелтеков - главен асистен
Росица Стефанова Църова - доцент
Владимир Георгиев Цветков - доцент
Кръстю Димов Църов - научен сътрудник
Митко Андреев Томов - главен асистент
Михаил Константинов Смочевски - старши асистент
Редактор и коректор Галина Цанева
Технически редактор Виолета Бепева
Тираж 10ОО
Художествен редактор Светла Ватралова    
Формат    16/70/100
Художник на корицата Димко Димчев    
Печатни    коли 17,25
НСА - Издатепско-печатна база

*
ПРЕДГОВОР

баскетболът е игра, при която състезателите от двата отбора се стремят да вкарат топката в коша на противника повече пъти; игра, която увлича със своята простота и непредсказуемост; игра, която формира Физическите качества и психиката; игра, която създава положителни емоции; игра, която дава простор на индивидуалната инициатива при постигане на колективни цели,

Ето защо баскетболът:

-    се въвежда като средство за стимулиране на Физическото и психическото развитие на децата от предучилищна възраст;

-    се изучава и се практикува масово във всички степени на училищното Физическо възпитание;

-    намира своето естествено място в живота на университетската младеж;

-    е застъпен широко в дейността на клубовете и дружествата по Физическа култура и спорт, обхващаща всички възрастови групи;

-    оказва положително социално влияние върху публиката, която следи състезанията непосредствено или с помощта на средствата за масова информация (печат, радио, телевизия);

-    е желан помощен спорт в тренировъчната работа на спортистите от други дисциплини.

Привлекателната сила на баскетболната игра се материализира във Факта, че днес Международната аматьорска федерация по баскетбол (ФИБА) обединява 177 национални федерации, в които са регистрирани около 200 милиона занимаващи се с баскетбол.

Учебникът е написан в съответствие с приетите учебни програми и е предназначен за всички студенти от Учителския и Треньорския Факултет на Националната спортна академия, които изучават или специализират баскетбола като учебна дисциплина.

Авторският колектив предлага нови, оригинално разработени глави: "Методични основи на обучението и спортната подготовка по баскетбол", "Материално-техническо обезпечаване на тренировъчния процес", изцяло обновени глави: "Същност, поява и тенденции в развитието на баскетбола", "Тактика на играта в нападение", както и разделите, посветени на управлението и контрола на спортната подготовка, което безспорно повишава качеството му в сравнение с предишните учебници,

Забележка: Здраво книжно тяло, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.