Волейбол

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-9-2017
  •  181

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:226
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Добро
ПРЕДГОВОР
Учебникът по волейбол е предназначен за студентите от трите факултета на ВИФ «Г. Димитров» — Учителски, Треньорски и Военен. Учебният материал е подбран и систематизиран съобразно изискванията на новите учебни програми. При написването на учебника са използвани опитът ка катедра «Баскетбол, волейбол и хандбал», постиженията на изтъкнати спортни педа’-гози (предимно от Съветския с-йюз и от другите социалистически страни), както и личният опит на авторите като преподаватели, треньори и състезатели.

В учебника са отразени съвременните тенденции в развитието на играта, очертани от последните големи международни състезания — световните първенства във Франция и Чехословакия (1986) и олимпийските игри в Сеул-(1988), както и промените, наложени от най-новите изменения ка състезателните правила, влезли в сила след олимпийската 1988 г.

По оригинален начин са разработени разделите «Основи на обучението и тренировката по волейбол», «Съдържание на учебно-тренировъчния процес», «Научноизследователска работа», които имат не само познавателна стойност, но и са с определена практическа насоченост — подпомагат формирането на необходимите педагогически и научноизследователски умения за бъдещата професионална дейност на специалиста.

Към раздела «История на волейбола» е включена информация за структурата и организацията на работата в ръководните звена на световния и на българския волейбол — Международната федерация по волейбол (ФИВБ), Европейската конфедерация, Българската федерация по волейбол (БФВ).

Разделът «Построяване ка тренировъчния процес по волейбол» е съобразен с изискванията ка ЦС на БСФС и утвърдената документация.

Разделът «Особености на работата с подрастващите волейболисти» е разработен ка основата на най-новата Единна програма по волейбол (1987), утвърдена от Бюрото на БФБ.

При разработването на отделните раздели на учебника авторският колектив се е старал да се съобразява и ползва най-новото и най-прогресивното в теорията и практиката на съвременния спорт. Това определя и неговата широка приложимост.

Освен от студентите от ВИФ «Г. Димитров» учебникът може да бъде използван и от треньорите и инструкторите по волейбол, учителите по физическа култура, преподавателите в спортните школи и висшите учебни заведения, както и от всички, конто проявяват интерес към волейболната игра.

Авторите

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Захабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.