Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България + CD

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-9-2017
  •  163

ПРОДАДЕНА

Автор:Николина Попова, Стела Балтова, Стоян Маринов, Яна Спасова
Издателство:Министерство на икономиката и енергетиката
Страници:112
Корици:Меки
Година:2014
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Наръчникът е разработен по проект"Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти" на Министерството на икономиката и енергетиката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161Р0001/3.3-01/2008"Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документът е създаден в изпълнение на обществена поръчка с предмет"Анализ на състоянието на туристическите информационни центрове (ТИЦ) в България и създаване на предпоставки за тяхното развитие като национал-на мрежа посредством разработването на единни насоки и предложения за тяхното регламентиране", възложена на ДЗЗД"Обединение ТИЦ" в състав ЕСТАТ ООД, Национално движение "Българско наследство" и Ви Джей Софт ЕООД, с договор BG161РОО01 /3.3-01 /2008/001-07-U-019/21.11.2013 г.

Наръчникът е актуален към момента на създаването му и отговаря на нормативна-та база към март, 2014 г. Материалът няма претенции да представя изчерпателен списък на всички възможности за действие и развитие на ТИЦ. При приложението му всеки център трябва да вложи собствените си умения, знания и усилия, така че да получи възможно най-добър резултат.

Министерството на икономиката и енергетиката и ДЗЗД"Обединение ТИЦ" не носят отговорност за грешки, пропуски, загуби или други последствия, настъпили вследствие на използването на Наръчника.
© Министерство на икономиката и енергетиката, 2014

© Автори: Николина Попова, Стела Балтова, Стоян Маринов, Яна Спасова

Забележка: Неизползвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.