История на футбола

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-9-2017
  •  172

Автор:Димитър Попдимитров
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:295
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Добро
Второ допълнено издание.

В книгата в популярна форма се разказва за появата и развитието на футбола в световен мащаб. Разясняват се най-важните тенденции в техниката. Описват се школи и стилове и най-ярките им представители, оставили дълбока следа. Проследяват се в хронологичен ред олимпийските турнири и световните първенства, както и някои по-големи континентални прояви. Дават се сведения и за появата и развитието на българския футбол.

Високо отличие за труда на автора бе специалната награда за първото издание на "История на футбола" в конкурса на ЦС на БСФС за художествени творби на спортна тема през 1984 г.

Второто издание на книгата е съобразено с обобщителните данни в края на І985 г. Използвана бе възможността да бъдат включени допълнително развоят и най-общите черти на Мундиал-86.
ИСТОРИЯ НА ФУТБОЛА Димитър Христов Попдимитров

Рецензенти Александър Ясников, Чавдар Калев, Симеон Стоянов Редактор Божидар Христов Нац българска II издание. Лит. група II —8 Изд. № 10274 Код 06/95335/ 4636—4—87 Художник на корицата Светлозар Писарев Художник-редактор Красимира Деспотова Технически редактор Донка Найденова Коректор Вячеслав Благоев Дадена за набор на 30. X. 1986 г. Подписана за печат на 24. III. 1987 г. Излязла от печат на 30. VII. 1987 г. Печатни коли 20,50 Издателски коли 20,50 У ИК 22,44 Формат 60x90/16 Тираж 40108
Държавно издателство "Медицина и физкултура", пл. "Славейков" 11 — София Държавна печатница "Георги Димитров", бул. "Ленин" 117
© Димитър Попдимитров, 1984, 1987 с/о Jusautor, Sofia

ПРЕДГОВОР
Историята на футбола е необятна! Изписани са тонове от хартия, излели са се реки от мастило, а все още има какво да се внесе в разкошния й албум, за да покори окото и ума с още по-голяма сила и привлекателност. А и животът непрекъснато увеличава вълнуващите й страници.

Одухотворяват я с присъствието си незабравими фигури измежду плеядата състезатели, треньори, съдии, дейци. За така наситената й с вътрешен заряд завладяваща драматургия допринасят никога нелипсващите ключови моменти, неочакваните обрати, както и дълбокопоучителните развръзки на приковаващата вниманието зелена сцена. Огромна е аудиторията й от безброй разгорещени и любознателни почитатели по всички краища на планетата. Милиарди от тях като зрители застават пред телевизионните екрани по време на най-представителните й форуми. А броят на активно занимаващите се според официалните данни след изтичането на 1982 г. е вече близо 40 милиона. Това означава, че на всеки 100 души от 4-милиардното население на земята един е футболист.

За по-задълбочено вникване в тази история, за извличането и опознаването на ценностите от многодетните й томове, както и за осветляването на новите пътища и простори за развитие работи с творчески плам армия от изследователи, научни работници, представители на спортния печат и др. В тази насока има широко поле за търсения и принос с оглед на професионалните задачи и личната подготовка, за по-пълно усвоява-ване на челния опит, за разширяване на кръгозора от схващания, впечатления и представи, т. е за по-близък допир с кръглата топка през годините.

За да бъде книгата едно живо четиво за широкия читател и в същото време да има полза и при един по-специализиран подход, погледът на автора е насочен главно към по-пълноводните потоци от това море от факти, събития, личности, явления и процеси.

На преден план, разбира се, са най-големите прояви на планетата — световните първенства и олимпийските турнири. Те именно са поставяли главните жалони в развитието на най-популярния спорт, очертавали са тенденциите на утрешните дни. Не можем да отминем и импулсите по линията Европа — Южна..........

Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.