Хероин: минало и бъдеще

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-8-2017
  •  105

Автор:Даниела Петрова Петрова
Издателство:СамИздат
Страници:124
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Отлично
Хероин - минало и бъдеще. Даниела Петрова Петрова

Съдържание

Предговор от автора...................................................5

Раздел първи История на хероина...................................................7

Наркотици - история и икономика..........................................7

Зависимост и хероин..............................................................10

Механизъм на действие на хероина......................................13

Лечение на зависимости - история и законодателство.......16

Лечение на зависимости - съвременни модели...................18

Заместителна терапия с метадон...........................................20

Заместителна терапия с бупренорфин..................................21

Заместителна терапия с морфин...........................................22

Заместителна терапия с медицински хероин.......................23

България днес..........................................................................24

Раздел втори Социално влияние на хероина..............................29

Влияние върху индивида........................................................29

Защо се случва това? Мотиви?.........................................29

Рискове и страхове.............................................................30

Как възприемат инжектирането?......................................31

Обичайна среда. Ритуали. Употреба на общи игли и спринцовки...........................32

Общуване извън средата...................................................34

Възможна ли е промяна в това отношение?....................34

Как биха могли да се измъкнат?.......................................34

Досег с полицията.............................................................35

В ромската общност..........................................................35

Нагласа за промяна............................................................35

Шестте заблуди на злоупотребяващия............................36

Влияние на зависимостта върху родителите.......................39

Родителят: Какво мога да направя?.................................40

Как да разберем, че детето ни употребява наркотици?.......................42

Спешен случай?.................................................................45

Влияние на зависимостите върху общността......................47

Влияние върху обществото....................................................49

Влияние върху държавата......................................................50

Раздел трети Комплексна програма за лечение на зависимост от хероин................52

Дълготрайна заместителна терапия.....................................64

Лечение с антагонисти на хероина........................................65

Програма и технология за осъществяване на консултативна и психотерапевтична помощ на зависими пациенти...........66

Книгопис:............................83

Раздел четвърти Клиничен и психологичен статус на зависимите oт хероин лица и резултати от комплексната програма......84

Оценка на резултатите от комплексната програма, прилагана при пациенти с хероинова зависимост...............96

Заключение.....................................................123

Забележка: Нечетена книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Здраве

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.