Основи на сравнителното литературознание

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-8-2017
  •  181

Автор:Боян Ничев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:238
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Основи на сравнителното литературознание: Сравнителното изучаване на литературите и проблемите на съвременната литературна наука. Боян Ничев

СЪДЪРЖАНИЕ
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР. СЪСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ НА СЪВРЕМЕННОТО СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ..........................5
СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА, НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА, ЛИТЕРАТУРЕН ПРОЦЕС....................30
КЪМ ТИПОЛОГИЯТА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ФОРМИ НА ДВИЖЕНИЕ..............................................................40
ТРАНСФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ И ЛИТЕРАТУРНО РАЗВИТИЕ 60
СТЕПЕНИ И ФОРМИ НА ЛИТЕРАТУРНО ОБЩУВАНЕ..........80
РЕЦЕПЦИОННА ЕСТЕТИКА И СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. .............................................................109
МЕЖДУ ТИПОЛОГИЯ и КОНТАКТОЛОГИЯ........................125
ЛИТЕРАТУРНИ ОБЩНОСТИ И ЛИТЕРАТУРНИ МОДЕЛИ .... 154
ИЗ ИСТОРИЯТА МА БЪЛГАРСКОТО СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ..........................................................188
ПОСЛЕСЛОВ........................................219
БЕЛЕЖКИ.................................................221
РЕЗЮМЕ................................................230
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ. . . . ................... 233

Върху широк литературен материал е разгледан въпросът за мястото на сравнителното литературознание в системата на съвременната литературна наука и изкуствознание. Проблемите на сравнителното литературознание са поставени в тясна връзка с основните въпроси на литературната теория и история, на историческата поетика, социология на литературата и психология на творчеството. Разгледани са в сравнителен план редица важни формации, литературна типология и др. Отделено е внимание на сравнителното изучаване на литературата в отношението й към другите изкуства и средства за художествена комуникация. В центъра на изследването е многовековният художествен опит на българската литература като изкуство на словото, мястото й в един широк литературен контекст, както и присъствието на редица нейни значителни представители в европейския литературен процес.

Книгата е предназначена за литературоведи, учители и студенти.
© Боян Димитров Ничев, 1986 г.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.