Динамика на промишлени роботи и манипулатори

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-8-2017
  •  330

ПРОДАДЕНА

Автор:Пенка Й. Генова
Издателство:ВМЕИ - София
Страници:280
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Динамика на промишлени роботи и манипулатори; Учебник записки. Пенка Й. Генова

Учебник-записките по "Динамика на промишлени манипулатори и роботи" е предназначен за курсистите от Школата по "Механични системи на роботехниката" към СДК. Може да бъде използуван и от инженери, аспиранти и научни работници, занимаващи се с проблемите на механичните системи в роботехниката и тяхното динамично поведение,

Авторът изказва благодарност на първия рецензент - доц, дтн Стефан Бъчваров, чиито забележки и препоръки допринесоха много за подобряването на ръкописа, както и на втория рецензент доц, ктн В, Павлов,

В програмната реализация на динамичния анализ на РБ 211 и експерименталното определяне на инерционните параметри на същия активно участие взеха аспиранти и дипломанти на автора, като н.с. инж. Е, Захариев, н.с. инж, М, Гушлева, н.с, инж, Д, Чакъров, н.с. Н. Цен-ков, инж, Гочо Славов, н.с. Р. Павлова и др.

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава 1
Въведение 3

СТРУКТУРНИ КИНЕМАТИЧНИ И ИНЕРЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МС
Структурни характеристики на МС
Кинематични характеристики на МС
Инерционни характеристики на звената на МС

ДИНАМИКА НА МАНИПУЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Динамични модели на МС, изградени върху диференциални принципи на механиката
Динамичен модел на МС, изграден с еквивалентни точкови маси
Динамичен модел на МС въз основа на принципа на Гаус
Динамични модели на МС, изградени върху диференциални уравнения на Лагранж от II род и уравненията на Апел
Динамично моделиране на МС с двигатели и предавателни механизми в ставите
Идеални и реални реакции в кинематичните двоици на МС
Механична компенсация на гравитационните сили

ПЛАНИРАНЕ И СТРАТЕГИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА НА МС
Класификация на целевите движения на работния орган на МС
Критерии за оценка на функционалните възможности на МС
Методи за планиране на движенията на РО при еднозначно съответствие между параметрите на целевото движение и обобщените координати
Методи за планиране на движенията на РО при МС с излишни степени на свобода
Планиране на движенията на РО на МС във времето
Стратегия на движенията "вземи-постави"

ДИНАМИКА НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ
Динамични модели на задвижващи устройства 
Уравнения и устойчивост на затворената система "манипулатор-двигател-управление"
Критерии за оптимален избор на параметрите на управлението

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА РОБОТ РБ 211
Структурен анализ, ОЗК и инерционни характеристики
Инерционни динами и реакции във връзките 
Приложение 5.2.1 
Приложение 5.2.2

ЛИТЕРАТУРА

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.