Релапаротомии

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-8-2017
  •  138

ПРОДАДЕНА

Автор:Никола Цанков, Николай Василев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:220
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Релапаротомии. Никола Цанков, Николай Василев

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ........................................................5
I. Кратък исторически преглед по въпроса за релапаротомията ... 7
II. Честота и леталитет при релапаротомията ...........22
III. Наименования и класификации на релапаротомиите ......24
IV. Причини и грешки, водещи до релапаротомия .........32
V. Показания за релапаротомия..................49
VI. Предоперативен период и подготовка. Реанимация и наблюдение по 
време на анестезията ...54
VII. Оперативни достъпи, техника на релапаротомията и възстановяване 
целостта на коремната стена.......62
VIII. Ранни следоперативни усложнения, водещи до релапаротомия . 83
IX. Множествени релапаротомии ..................155
X. Релапаротомии след операции на стомаха и дванадесетопръстника 157
XI. Релапаротомии след апендектомия...............186
XII. Релапаротомии след операции на черния дроб, жлъчния мехур и 
жлъчните пътища ......................196
XIII. Релапаротомии след операция на червата ..........203
XIV. Релапаротомии след операции по повод на херния ......203
XV. Смъртност при релапаротомии ................205
XVI. Профилактика на следоперативните усложнения, изискващи рела
лапаротомия ........................210
Книгопис.............................215
Резюме..............................221
Summary.............................221

*****
В ПРЕДЛАГАНАТА МОНОГРАФИЯ „РЕЛАПАРОТОМИИ“ АВТОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ДАННИ И СОБСТВЕНИЯ КЛИНИЧЕН ОПИТ ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА 620 БОЛНИ СЪС СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ, НА КОИТО Е ИЗВЪРШЕНА РЕЛАПАРО-ТОМИЯ, РАЗГЛЕЖДАТ ПРИЧИНИТЕ И ГРЕШКИТЕ ЗА НАСТЪПВАНЕТО НА СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ПОКАЗАНИЯТА ЗА РЕ-ОПЕРАЦИЯ, ВИДА НА ОПЕРАТИВНАТА НАМЕСА И ДР. ДАДЕНИ СА СВЕДЕНИЯ ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ВЪПРОСА ЗА РЕЛА-ПАРОТОМИЯТА, КЛАСИФИКАЦИЯТА И ТЕРМИНОЛОГИЯТА. ИЗТЪКВА СЕ, ЧЕ ПРИ ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ В КОРЕМНАТА КУХИНА СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ОПАСНИ СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ КАТО ПЕРИТОНИТА, КРЪВОТЕЧЕНИЯТА, ЧРЕВНАТА НЕПРОХОДИМОСТ, РАНЕВАТА ДЕХИСЦЕНЦИЯ И ДР., ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМА ПОВТОРНА ОПЕРАТИВНА НАМЕСА.

*****
ДАВА СЕ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАННИТЕ СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ТЯХ-НАТА ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОПЕРИРАНЕ.
ПОДЧЕРТАВАТ СЕ ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕОПЕРАЦИЯ ПРИ НЕЯСНА СИМПТОМАТИКА И НЕТОЧНА ДИАГНОЗА. ОБРЪЩА СЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА ОПИТА НА ОПЕРАТОРА, ПОЗВОЛЯВАЩ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ В ТАЗИ СЛОЖНА СИТУАЦИЯ НАСТЪПВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ.
РАЗГЛЕЖДАТ СЕ ВЪПРОСИТЕ ЗА ПРЕД-ОПЕРАТИВНАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ИЗИСКВАЩИ РЕЛАПАРОТОМИЯ.
КНИГАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС ЗА ХИРУРЗИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ХИРУРГИЯ И ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА.
* Извинявам се за едрият шрифт, така е изписано на обложката.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, с посвещение, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Медицина и биология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.