Нектарът на наставленията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-8-2017
  •  286

Автор:Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Издателство:Бхактиведанта Бук Тръст
Страници:109
Корици:Меки
Година:2014
Броя:1
ISBN:978-91-7149-776 Тегло (гр.): Формат: 115 / 185 Състояние: Отлично
Нектарът на наставленията. Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Предговор

Движението за Кршна съзнание следва наставленията на Шрйла Рупа Госвамй. Гаудйя ваишнавите, т.е. бенгалските ткшщнави, са последователи на Шрй Чайтаня Махапрабху, i шестимата Госвамй на Врндавана са преки негови ученици. Затова Шрйла Нароттама даса Тхакура е изпял:

рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути

кабе хама буджхабо се югала-пйрити

.Ако силно поискам да разбера литературата, оставена от Г хвамйте, ще мога да разбера и трансценденталните любовни забавления на Радха и Крщна“. Шрй Чайтаня се е появил, за да дари човешкото общество с науката за Крщна. Най-вдъхновяващи от всички дейности на Бог Крщна са интимните му любовни забавления с гопйте. Шрй Чайтаня Махапрабху идва с настроението на Шрйматй Радхаранй, най-прекрасната гопй. Ако иска да разбере мисията на Бог Шрй Чайтаня Махапрабху и да следва стъпките му, човек трябва да следва примера на шестимата Госвамй - Шрй Ру-г.а, Санатана, Бхатта Рагхунатха, Шрй Джйва, Гопала Бхатта и Даса Рагхунатха.

Шрй Рупа Госвамй е бил водачът на Госвамйте. За да напътства дейностите ни, той ни е оставил Упадешамрта (Нектарът на наставленията). Както Шрй Чайтаня Махапрабху е оставил след себе си осемте стиха на Шикщащтака, така Рупа Госвамй ни е дал Упадешамрта, за да можем да станем чисти ваишнави.

НЕКТАРЪТ НА НАСТАВЛЕНИЯТА
Във всички духовни практики човек най-напред трябва да може да управлява ума и сетивата си. Ако не владее ума и сетивата си, той не може да осъществи никакъв напредък в духовния живот. Всички в материалния свят са повлияни от страстта и невежеството. Човек трябва да се издигне до доброто, саттва-гуна, като следва наставленията на Рупа Госва-мй. И тогава пред него ще се открие всичко необходимо за по-нататъшния му прогрес.

Напредъкът в Крщна съзнание зависи от отношението, което има последователят. Преданият в движението за Крщна съзнание трябва да стане съвършен госвамй. Ваишнавите са известни като госвамй. Това е титлата, която притежава всеки управител на храм във Врндавана. Този, който иска да стане съвършен предан на Крщна, трябва да стане госвамй. Го означава „сетива“, а свамй - „господар“. Ако човек не овладее сетивата и ума си, не може да стане госвамй. За да постигне най-висш успех в живота, като стане госвамй, а после чист предан на Бога, човек трябва да следва наставленията на Упадешамрта, дадени от Шрйла Рупа Госвймй. Той ни е оставил още много книги - Бхакти-расамрта-синдху, Видагдха-мадхава, Налита-мадхава, - но Упадешамрта излага встъпителните напътствия за начинаещия предан. Тези съвети трябва да се следват много стриктно. Така човек лесно ще успее да направи живота си съвършен. Харе Крщна.

А. Ч. Бхактиведанта Свами

20 септември 1975 г.

Вишварупа-махотсава Крщна-Баларама Мандира Рамана-рети Врндавана, Индия


Забележка* Нечетена книга, незначително позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Източна мъдрост

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.