Маркетинг: Успешно реализиране в практиката. Част 3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-7-2017
  •  225

Автор:Армин Зайлер
Издателство:Информа, София
Страници:102
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Маркетинг. Успешно реализиране в практиката. Част 3: Продуктова и асортиментна политика. Ценова политика / Армин Зайлер

Армии Зайлер се е утвърдил с дългогодишния си опит в индустрията и мениджмънта като експерт за ситуации, за които са характерни главно маркетинговите съображения и намирането на решения.

След дългогодишна дейност като консултант на предприятия при McKinsey в САЩ и в Европа, той потърси предизвикателство в индустрията. Като главен отговорник на сервизен център за стомани, след това на индустриална група, заета главно в сферата на хартиятаг той успя да проведе оздравителни мерки в тези две предприятия, опериращи при големи дефицити, в производствено отношение, а като следствие от това и във финансово отношение. И в двата случая той изпита върху себе си важността на насочеността към пазарЗ при ситуации на смяна на курса, преди всичко когато възстановяването трябва да има трайна природа.

Проф. д-р Армин Зайлер, който разполага с две висши образования (машинен инженер и икономист), беше поканен през 1983 година за редовен професор по икономика на предприятията в Швейцарското федерално висше техническо училище в Цюрих. Тук той работи като изследовател и преподавател; същевременно той провежда консултации за предприятия заедно с група свои сътрудници.

***
СЪДЪРЖАНИЕ

5. ПРОДУКТОВА И АСОРТИМЕНТНА ПОЛИТИКА
5.1 По-подробно понятие за продукта 12
5.2 Изменения на формалния продукт 14
5.2.1 Избор на качество на продукта, съобразено с 14
изискванията
5.2.2 Установяване на атрактивен дизайн 17
5.2.3 Оценяване на идентификационните предимства на  марката 20
5.2.4 Оценяване на съобразени с клиентите форми на опаковка 25
5.3 Изменения на усъвършенствания продукт 26
5.4 Изменения на продуктовата смес и прдуктовата линия 31
5.4.1 Периодично проверяване на продуктовата смес 32
5.4.2 Дефиниране на дължината и на позицията на продуктовата линия 33
5.5 Разработване на нови продукти 35
5.5.1 Търсене на идеи 38
5.5.2 Ранен предварителен избор 40
5.5.3 Развиване и изпитване на концепцията за продукта 43
5.5.4 Избор на маркетингова стратегия 44
5.5.5 Проверяване на икономическата ефективност 45
5.5.6 Съблюдаване на маркетинговите аспекти при разработването 47
5.5.7 Изпитване на продукта 48
5.5.8 Вземане на решение за въвеждане на продукта 50

А 6. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
6.1 Изясняване на факторите на влияние 56
6.1.1 Цената регулира търсенето и предлагането 56
6.1.2 Броят на участниците в пазара влияе върху нивото на цената 60
6.1.3 Структурата на разходите поставя граници на цената 63
6.1.4 Юридическите фактори стимулират свободната конкуренция 66
6
6.1.5 Винаги съществуват психологически фактори 67
6.1.6 Жизненият цикъл на продукта се отразява върху нивото на цените 69
6.1.7 Маркетинговите цели диктуват нивото на цените 70
6.2 Установяване на ценовата политика 72
6.2.1 Избор на принципна насоченост 72
6.2.2 Определяне на размера на процента за печалбата 78
6.2.3 Проверяване на възможностите за диференциране на  цената 80
6.2.4 Обхващане и на отчитането на аспектите на продуктовата линия 84
6.3 Въвеждане на пазара 88
6.3.1 Убеждаване на клиентите 88
6.3.2 Спечелване на пласментните посредници за провеждането на ценовата политика 91
6.3.3 Установяване на компетентностите по отношение на цените 93

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.