Децата, икономиката и Европейският съюз

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-7-2017
  •  150

Автор:Авторски колектив
Издателство:Save the Shildren
Страници:109
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN:9549945022 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Децата, икономиката и европейският съюз: Към политика, настроена приятелски към децата.

***
Международен алианс “Спасете децата” - европейска група

Движението “Спасете децата” (“Save the Children”) е създадено през месец май 1919 година от г-жа Еглантайн Джеб (1886-1928). Тя изготвя проект на предложение за декларация за правата на детето. Женевската декларация за правата на детето, с нейните пет принципа, е приета по-късно от Лигата на нациите. Това постави основите на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 година, която е ратифицирана от всички страни членки на Европейския съюз (ЕС).

Международният алианс “Спасете децата” - европейска група е регионална групировка, състояща се от тринадесет организации “Спасете децата” в Европа. Групата работи активно и по политиката, и по програми за насърчаване на правата на детето в рамките на ЕС и в цяла Европа. В последно време дейността й се фокусира върху такива области като сексуалната злоупотреба с децата, децата като активни граждани на Европа, участието на децата и младите хора във вземането на решения, които ги засягат, включването на клаузи за правата на детето в договорите на ЕС и увеличаването на видимостта на децата в политиката на ЕС за развитие.

Издадена от “Спасете децата”, Швеция от името на Международния алианс “Спасете децата” - европейска група.
Превод: Георги Койнов Митов
Редактор: Рашел Виктор Барух
ISBN 954-9945-02-2

Съдържание
ОТНОСНО КНИГАТА 6

За кого е тази книга? 6

Значението на изучаването на влиянието на макро-икономиката върху детето 6

Влиянието на политиката 6

Възгледите на младите хора 7

Определение за дете 8

Създаването на книгата 8

Как е организирана книгата 8

Благодарности 10

ГЛАВА ПЪРВА

ДЕЦАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:

ВИДИМОСТ НА ВРЪЗКАТА 11

Децата и макроикономиката: един занемарен въпрос 11

Правата на децата и макроикономическата политика 13

Глобализация и поляризация 14

Децата и икономическия растеж 15

Ролята на социалния капитал * 15

Фискална политика и ерозия на данъчната база: отражение върху семействата 16

Децата и валутната политика 18

Децата и безработицата 18

Децата в риск: нови тенденции в политиката на преразпределение 20

Заключения 21

ГЛАВА ВТОРА

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И ВАЛУТНИЯТ СЪЮЗ И ЕДИННИЯТ ПАЗАР: ВРЪЗКАТА С ДЕЦАТА 22

Увод 22

ЕИВС(Европейски икономически и

валутен съюз) и неговото влияние върху децата 23

Критерии за оценка от гледна точка на децата 25

Ползата от ЕИВС за децата 25

Рискът от ЕИВС за децата 26

Устойчивост на цените срещу създаването на работни места и икономическото модернизиране 27

Недостатъчна синхронизация и изравняване 27

По-малко стабилизатори в ръцете на националните създатели па политиката 28

Опитът от реализацията на критериите за конвергенция 28

Единният пазар 30

Единният пазар - оценка на влиянието върху децата 32

Единният пазар - изгоди за децата 33

Детски труд 34

Общ стандарт за жените 35

Единният пазар - цената за децата 36

Пазарните съображения срещу най-добрите интереси на децата 36

Свободното двиэісепие и децата в риск 37

Заключения 37

Препоръки 39

ГЛАВА ТРЕТА

СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАЗХОДИ С ДЕЦАТА 40 Увод 40

Защо е необходимо да се погледне бюджетът на ЕС? 40

Децата, които живеят в Европейския съюз 44

Детското измерение, което липсва в политиката на Европейския съюз 44

Преки разходи за децата в ЕС 44

Бюджетна линия Дафне 44

Програмата СТОП 45

Мерки в подкрепа на децата и семейството 45

Вредно и незаконно съдържание в Интернет 45

Програми за образование 45

Младежки програми * 46

Непреки разходи за децата в Европейския съюз: облагодетелствуват ли се децата от бюджетните линии за други групи? 46

Социална изолация 46

Борба с дискриминацията 46

Други бюджетни линии 47

Децата и структурните операции в ЕС 47

Защо са необходими структурни действия? 48

Фондове за структуриране и кохезия 49

Конвергенция и дивергенция 49

.. .на регионалните приходи 49

...на заетостта или безработицата 50

Към оценка за въздействието върху децата 51

Децата в развиващите се страни 53

Преки разходи (бюджетни) за децата в развиващите се страни 55


Косвени разходи (бюджетни) за децата в развиващите се страни 56

Косвени разходи (не бюджетни) - Европейски фонд за развитие (ЕФР) 56

Заключения 57

Препоръки 58

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ДЕЦАТА В МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА 60

ЕС и международната търговия 61

Търговските споразумения - към оценка от гледна точка на детето 62

Политиката на ЕС и консервната промишленост на Южна Африка 64

Стандартите на ЕС за здраве и безопасност и производството на скариди в Бангладеш 65

Децата в Азия и Европа - азиатското партньорство 66 Обобщената система от преференции: използване на социални и екологични клаузи 67

Конвенцията Ломе 69

Заключения 71

Препоръки * 72

ГЛАВА ПЕТА

РАЗВИТИЕ НА АНАЛИЗИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ДЕЦАТА 74

Относно участието на децата и младежите 75

Анализ на бюджета 76

Проектът Бюджет за детето в Южна Африка 76

Фокус върху децата и младежта в Норвежкия национален бюджет 76

Въздействието на финансовия закон на Великобритания за 1999 година върху децата 79

Детската бедност в развитите промишлени страни 80

Децата и икономическата политика в Швеция 81

Мониторинг за социалната политика в Европа и бившия Съветски съюз 82

Макроикономическата политика и правата на детето в развиващите се страни 82

Комитетът на ООН за правата на детето 83

Заключения 84

Препоръки 85

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 87

Оценка на въздействието върху децата Обобщени препоръки 92

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бюджетни линии, които споменават децата в Категория 4 96

ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на избрани търговски споразумения на

Европейския съюз 98

РЕЧНИК НА ДУМИ И ТЕРМИНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДЕЦАТА, ИКОНОМИКАТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 99

Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.