Финансово счетоводство

  • 0 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-7-2017
  •  256

ПРОДАДЕНА

Автор:Васил Божков, Росиаца Симеонова, Цветан Цветков
Издателство:АИ "Ценов", Свищов
Страници:398
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Финансово счетоводство: учебник. Васил Божков, Росиаца Симеонова, Цветан Цветков

ПРЕДГОВОР
В предлаганото издание са разработени въпросите по учебната дисциплина “ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО”, предвидена за изучаване от студентите в професионално направление “Икономика”, образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “специалист” на специалност “Счетоводство и контрол” при Стопанска академия “Д. А. Ценов” - гр. Свищов” и Колежа по икономика и управление към същото висше училище. Включените теми са съобразени с утвърдената програма по същата дисциплина.

При изясняване на въпросите по отчитане на различните обекти са използвани сметките от примерния Национален сметкоплан, приет от Националния съвет по счетоводство през 2002 г., които са номерирани (шифрирани) от катедра “Счетоводна отчетност” при СА “Д. А. Ценов” за целите на обучението по счетоводните дисциплини (вж. приложението в края на изданието). Използвани са също Разясненията по сметките, включени в Националния сметкоплан за стопанската дейност, разработен от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) и Примерните правила за организация на счетоводството (книга трета “Национален сметкоплан” от поредицата “Ново счетоводно законодателство” на ИК “Труд и право”, 2002 г.).

Счетоводното третиране на разглежданите отчетни обекти е в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), приложимите Международни и Национални стандарти за финансови отчети и други нормативни актове, действащи към края на м. октомври 2004 година.

С издаването на учебника се цели да бъдат подпомогнати редовните и задочните студенти при обучението им по финансово счетоводство, което е част от подготовката им за придобиване на висше образование по професионално направление “Икономика” за посочените образователно-квалификационни степени.

Изданието може да се ползва и от студенти от други образователни степени и специалности, от учащи се от други училища, счетоводни кадри, специалисти и стопански дейци в практиката, както и от всички, които се интересуват от проблемите на счетоводството.

Участието на авторите при написването на учебника е следното: доц. д-р Васил БОЖКОВ, д.е.с. - общо научно и методическо ръководство, предговор, глави I, И, VIII, IX, X, XI, XII и XIII;

гл. ас., д-р Росица СИМЕОНОВА - глави III, IV, V и VII; ст. ас. Цветан ЦВЕТКОВ - глава VI.

Авторите ще приемат с благодарност всички критични бележки и препоръки, целящи подобряването на учебника.

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.