Висша математика. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-7-2017
  •  191

Автор:Г. Брадистилов, Е. Божоров, Г. Тотов, С. Манолов
Издателство:Техника
Страници:335
Корици:Твърди
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 225 Състояние: Добро
Висша математика. Част 1: Аналитична геометрия на равнината. Детерминати. Аналитична геометрия на пространството. Векторно смятане / Г. Брадистилов, Е. Божоров, Г. Тотов, С. Манолов

Трето издание

*********
Изложението на материята в учебника е дадено по такъв начин, че да бъде непрекъснато продължение на учебниците по математика от гимназията и с това да даде възможност на един среден студент без големи мъчнотии сам да се справи с изучаването и.

Учебникът е предназначен за студентите от висшите технически учебни заведения. Той може да служи също и като ръководство за самообразование по аналитична геометрия.

*********
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
Първата част на учебника по висша математика съдържа материала по аналитична геометрия и детерминанти, предвиден в програмата на разширения курс по висша математика за висшите технически институти. Съдържанието, структурата и начинът на изложението fca до известна степен сходни с тези на досегашния учебник по аналитична геометрия от проф. д-р Г. Брадистилов и на някои места има взаимствуване от този учебник.

Изграждането на материята в различните параграфи на тази книга се е обсъждало при участието на целия колектив, но все пак в това изграждане се отразява и индивидуалното разбиране на автора, който е написал съответния параграф. § 1, 2, 3, 9 и 10 са написани от Сп. Манолов, § 4, 5, 6, 11, 13 — от Е. Божоров, а § 7, 8, 12 — от Г. Тотов.

Книгата е разделена на две глави В първата глава е изградена скаларно аналитичната геометрия на равнината и теория на детерминантите, а във втората — векторно аналитичната геометрия на пространството. Този метод за изграждане на аналитичната геометрия смятаме за целесъобразен, понеже начинаещите, които не са изучавали аналитична геометрия в гимназията, по-мъчно биха се справили с изучаването й, ако още в самото начало се приложи векторният метод.

Авторите

Забележка* Много внимателно използван учебник, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.