Физиология на човека с физиология на спорта. Част 3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-7-2017
  •  250

ПРОДАДЕНА

Автор:Вельо Гаврийски, Доротея Стефанова, Елена Киселова, Константин Бичев
Издателство:Нови знания
Страници:179
Корици:Меки
Година:1998
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Физиология на човека с физиология на спорта. Част 3: Физиология на спорта
Учебник за студентите от НСА, под редакцията на проф. д-р В. Гаврийски, д.м.н.
Трето основно преработено издание

Авторски колектив: Вельо Гаврийски, Доротея Стефанова, Елена Киселова, Константин Бичев

Анотация

Учеоиикьт по Физиология на човека и физиология на спорта - III-та част, има за задача да запознае читателя с физиологичните аспекти на спортната дейност. Темите третират физиологична та същност на спортната тренировка, състоянията на организма на спортуващите при спортни натоварвания и възстановяване, възрастовите и половите отражения на тези процеси.

Съдържанието на учебника е предназначено за студентите от НСА, но може да бъде полезно и на студентите от педагогическите специалности и медицина, за специалисти по общофизическа подготовка, както и на спортуващите за здраве.
Това произведение е предмет на авторско и търговско право на Издателя. Възпроизвеждането и използуването на текста и оформлението или на отделни части от тях без съгласието на Издателя е забранено. Продаването, препро-даването, заемането и пускането в обръщение по друг начин освен този, определен от Издателя и Закона за авторското право и сродните му права, член 94, е забранено.

ПРЕДГОВОР КЪМ ЧАСТ ТРЕТА
Третата част на учебника по Физиология на човека за студенти от Националната спортна академия разглежда основно специалната физиология - физиологията на спорта. Както е известно, от началото на учебната 1998-1999 г. влиза в сила новият Закон за висшето образование. В него се предвиждат три степени: бакалавър, магистър и доктор. Тази част на учебника по физиология е предназначена главно за студентите, които ще учат до първата степен на висшето образование - бакалавър.

Студентите, които ще продължат своето образование до степента магистър ще трябва да разширят и задълбочат повече своите познания както по обща физиология на човека, така и особено по специалната — физиология на спорта.

За тази цел ще се издаде допълваща част по специалната физиология на спорта. В нея ще се разгледат по-подробно и с повече научни данни физиологичните особености на основните видове спорт и на отделни специалности в Академията. Предвижда се пълно изясняване на характеристиката и особеностите на: водните спортове, спортовете във високата планина, бойните видове спорт, моторните спортове и т.н., както и особеностите на специалностите физическо възпитание, спортна тренировка и кинезитерапия.

Авторите на учебника ще очакват конкретни препоръки и допълнения за тази цел от всички, които се интересуват от подобряването на подготовката на студентите на НСА.
София, май 1998 г. Авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, използвана книга, на места е подчертавано, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.