Социология на спорта

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-7-2017
  •  144

Автор:Ангел Стойчев
Издателство:Национална спортна академия
Страници:138
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Социология на спорта. Учебник. Ангел Стойчев
Тираж 1000 броя

***
Социология на спорта започва да се преподава в НСА през 1972/73 г, в курсовете по следдипломна квалификация. Като учебен предмет на редовните студенти от треньорския факултет се въведе през учебната 1976/77 г„ а за всички студенти - през 1980/81 г.

Учебникът (записки) по социология на спорта е разработен на основата на учебна програма, утвърдена от Академичния съвет на ВИФ през 1976 г, По тази програма предметът се изучава от всички студенти на института. Подобрението й (включително и по другите учебни дисциплини) се извърши през 1991 г. от катедра "Психология, педагогика и социология".

Учебникът е разработен на базата на: 
1. Теоретико-методологическите постановки на общата социология и основните разработки на българските социолози.
2. Опитът и публикациите на социологията на спорта от различните страни.
3. Опитът на българската социология на спорта - теоретични разработки и емпирични изследвания.

Първата част на този учебник, както и издадените преди това учебни записки (през 1979, 1986 и 1991 г.),съдържат част от учебния материал,, преподаван от мен - проФ. Ангел Стойчев, кандидат на философските науки и ст.н.с. Мария Гошева, кандидат на философските науки.

По обективни и други причини логически ще се налага актуализиране на учебната програма. В своята същност, социологическото мислене и емпиричната насоченост ще се запазват, независимо че ще се включват за изучаване нови въпроси и проблеми.

Ще бъда благодарен на всички, които със своите препоръки към този опит за написване на учебник ще допринесат за неговото подобряване.
ОТ АВТОРА


Съдържание

Първа глава
ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЯТА, СОЦИОЛОГИЯТА КАТО НАУКА........4
Обща постановка.................................................. 4
Обществото като система......................................... 5
Социологическата структура на обществото................................................7
Социологическо взаимодействие,,,.;.............................. 11
Социологически направления...................................... 13
Основни понятия................................................. 16

Втора глава
СОЦИОЛОГИЯ НА СПОРТА.............................................. 17
Социологическото познание на спорта............................. 17
Социологически анализ на спорта................................. 19
Предмет на социологията на спорта............................... 32
Изследователски проблеми на социологията на спорта............. 33
Социологически взаимодействия на спорта......................... 36

Трета глава
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИОЛОГИЯТА НА СПОРТА, ОТРАЗЕНИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА........39
Взаимодействие на социологията на спорта с други науки......... 43

Четвърта глава
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИОЛОГИЯТА НА СПОРТА В БЪЛГАРИЯ ........ 54
Етапи на развитие............................................... 54
Предварителен етап.............................................. 55
Първи етап...................................................... 59

Пета глава
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПОРТА............................... 66
Същност и задачи на теоретичното и емпиричното
социологическо изследване (ЕСИ)................................. 66
Специфични проблеми на ЕСИ на спорта............................ 63
Други видове емпирична информация............................... 71
Етапи на емпиричното социологическо изследване................... 72

Шеста глава

МЕТОДИ НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ................... 79
Традиционни методи............................................... 80
Синтетични методи................................................ 92
Особени методи.................................................. 93

Седма глава
СОЦИОЛОГИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ЕЛИТНИЯ СПОРТ............................ 100
Спорт и общество..................................................100
Социални Функции на елитния спорт.................................101
Начинът на живот на елитните спортисти............................103
Социални Фактори и спортни постижения.............................107
Личността на спортиста като социологическа система................111

Осма глава
ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТА - ПОТРЕБНОСТ ЗА ВСИЧКИ..............113
Общественото развитие и Физическата култура.........................113
Спортът при съвременните условия'........................116

Девета глава
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПОЛЗВАНИ В СОЦИОЛОГИЯТА.............................122
Литература........................................................131

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.