Справочник. Кой, кой е в арменската общност в България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-7-2017
  •  267

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Съюз на арменските културно-просветни организации "Ереван" в България
Страници:93
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN:9549017028 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Отлично
Справочник. Кой, кой е в арменската общност в България

ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ
От векове - от заселването си по българските земи до днес, арменците в България се ползват с уважението както на българския народ, така и на неговите изявени общественици, културни деятели и държавници. От своя страна арменците са навлезли с успех във всички сфери на живота в страната.

Трябва да признаем, че не само българската общественост, но и самите ние, арменците в България, недостатъчно се познаваме помежду си. Недостатъчни са взаимните ни контакти вътре в общността, било поради това, че сме пръснати в много градове, било поради разрастването на градовете и разсейването ни в различни квартали, било пък и поради слаба заинтересованост, особено на по-младото поколение. Ето защо съставителите на настоящия Справочник си поставиха за цел да подготвят едно пособие, в което да се съсредоточат основни личностни и професионални данни за наши сънародници, изявени в стопанската, научната, културната, спортната и обществено-политическа сфери на българското общество и арменското малцинство в страната.

Идеята за подобно издание съществува отдавна. През първата половина на XX в. са правени неуспешни опити в тази насока. Преди две десетилетия идеята се подхвана отново, но не можа да се осъществи. Сега около начинанието се сплоти колектив от КПО “Ереван” - София и вестник “Ереван”, който подготви настоящия труд. Той стана възможен и благодарение на проекта “МОСТ”, реализиран от екип на Арменското училищно настоятелство “Ховагимян”- София. В рамките на този проект се проведе анкета между всички граждани на България от арменски поизход.

Настоящият Справочник е съставен на базата на материали, получени по пощата, телефон или факс, чрез лични контакти или по други възможни начини -всичко това е резултат на неколкократно публикуваните съобщения в арменския периодичен печат. За съжаление, малък брой наши сънародници извън София откликнаха директно и лично изпратиха сведения за себе си, въпреки че разполагаха с повече от година време. Именно поради това се наложи съставителите да черпят информация от анкетните карти по проекта “МОСТ”, които съдържат твърде оскъдни данни, обект на настоящия Справочник. От тях са подбрани тези лица, които правят впечатление със своя статут - служебен, обществен или в бизнессферата, или в арменския обществено-културен живот. От бизнесмените подбрахме предимно тези, които имат частни фирми с повече от 10 работни места.

С голямо недоумение и безпокойство трябва да се отбележи, че от Шумен, Варна, Пазарджик и особено от Пловдив (в който безспорно е съсредоточена най-значителна по численост арменска общност у нас) се отзоваха единици. От тези градове не са изпратени дори и анкетни карти по проекта “МОСТ”. Екипът - съставител смята това за сериозна непълнота на Справочника, но убедено реши заради нечии неясни мотиви да не се отказва от осъществяването на тази двудесетилетна мечта.

Прави впечатление, че най-широко са застъпени личностите от София - поради естествено по големите възможности за непосредствени лични контакти с тях. Но положително и тук има пропуски. Вероятно са допуснати и неточности. Очевиден е и известен дисбаланс както по отношение на пълнотата на сведенията за отделните личности, така и по отношение на броя на включените от различните градове лица. Сигурно е, че Справочникът и неговите съставители ще бъдат подложени на критики от различно естество, но те се надяват да бъдат разбрани правилно и извинени 
за несъвършенствата, предвид пионерския характер на начинанието си.

Понятно е, че на практика е невъзможно да се поставят ясни и твърди критерии за включване в издание от подобен характер, поради което екипът се постара да даде широка разгласа на идеите, целите и задачите на Справочника. Не е отклонена нито една заявка за участие.

Учебните заведения, в които са дипломирани висшистите, са посочени със съвременните им наименования. Не са посочени домашните адреси на лицата, които се въздържаха да ги обяват, но са посочени телефонните им номера.

Имената са вписани в този вид, в който се води дадената личност в личните се документи. Поради това ще срещнете напр. : Бердж и Берч, Харутюн и Артюн, Оник и Онниг и пр.

Първото издание на настоящия труд ще спомогне за взаимното опознаване, за делово и културно сътрудничество между нашите сънародници, както и за по-добро и цялостно представяне на изтъкнатите арменци пред българската общественост, а защо не и за повишаване на самочувствието им като граждани, внасящи значим принос във всички сфери на обществения живот на България.

С благодарност ще бъдат приети всички доброжелателни конструктивни критики и допълнения, които биха спомогнали за значително разширяване и подобряване на едно бъдещо подобно издание.

Изказваме благодарност на Нациналния съвет по етническите и демографските въпроси към Минисктерския съвет за финансовата подкрепа.

Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.