Степен на задоволеност на художествените потребности на трудещите се и младежта от столицата

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-7-2017
  •  141

Автор:Авторски колектив
Издателство:ЦТУИПА
Страници:182
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Степен на задоволеност на художествените потребности на трудещите се и младежта от столицата. Сборник

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ.........................3

Първа глава

МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДО-ЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ............................5
1. Същност не художествените потребности............7
2. Структура на художествените потребности.........13
3. Степен на задоволяване на художествените потребности . 21
4. Формиране на художествените потребности.........26
5. Потребности, интереси, художествени вкусове, мотиви за действие.......31
6. За някои други проблеми на подготовката на изследването...........32

Втора глава

РАВНИЩЕ НА РАЗВИТИЕ И СТЕПЕН НА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТОЛИЧАНИ.......36
1. За цялата изследвана съвкупност...............36
Равнище на развитие......................36
Степен на задоволяване.....................45
2. По социално-демографски групи................54
Посоциална принадлежност...................54
По възраст.............................63
По образование..........................71
По пол................................78
По местоживеене.........................82

Трета глава

СТОЛИЧАНИ И РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИЗКУСТВА.........88
1. Художествена литература....................88
2. Кино.................................93
3. Театър................................98
4. Музика...............................104
5. Изобразително изкуство....................109
6. Радио и телевизия.........................113
Четвърта глава

ОСНОВНИ ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ ВЬРХУ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ТИПОЛОГИЯ НА МАСОВИЯ РЕЦИПИЕНТ . . 116
1. Методически основи на анализа................116
2. Анализ на факторните влияния...............125
3. Определяне характерните особености на типологичните категории /съдържателен анализ на резултатите/......136
Пета глава

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА РОЛЯ НА ИЗКУСТВОТО .....................................145
1. За ефекта от общуването с художествени ценности . . . 145
2. Взаимоотношението "културни потребности — социалистически начин на живот"....................154
Шеста глава

ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ . 165
1. Оценка на състоянието...................... 166
2. Насоки за оптимизиране....................175

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НЯКОИ ОБОБЩАВАЩИ ПРОБЛЕМИ . 180 

ПРИЛОЖЕНИЕ................................183


Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.