Управление на автомобила

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  24-7-2017
  •  347

ПРОДАДЕНА

Автор:Соломон Певзнер
Издателство:Техника
Страници:138
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 125 / 195 Състояние: Мн. Добро
Управление на автомобила. Соломон Певзнер

*****
Книгата е написана по програмата за подготовка на водачи на автомобили от категория „С1* и съдържа основни сведения за организацията, методикам, психофизиологията на обучението по управление, както и методически указания за изпълнение на упражненията от прграмата.

В нея са отразени новите съвременни направления и тенденции в подготовката на водачи, които се изразяват в комплексно използуване на групови тренажьори, учебни автопо-лигони и много други специализирани технически средства. Голямо внимание е отделено на практическото обучение по безопасност на движението.

Книгата е предназначена за инструкторите по практика от учебните заведения за подготовка, на водачи. Тя представлява интерес и за инструкторите, които се занимават с подготовка на водачите в автоексплоатационните предприятия.
Соломон Романович Певзнер

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ. Издательство „Транспорт“, Москва, 1972

*****
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

От автора..........................

Основни принципа на обучениеtо по управление на автомобила

Общи изисквания към методиката за обучение по управление на автомобила.............

Изисквания към инструктора, неговата роля и учебно възпитателни задачи.............12

Психофизиологическа устойчивост на инструктора.......

Психофизиологически основа на обучението по управление на автомобила..........17

Гезопасността на движението — основа на методиката за обучение по управление на автотобила ......33

Безопасност на управлението..............................35

Безопасност на пешеходците............., . . 43

Безопасна дистанция и странично разстояние .......47

Пътна дисциплина........................................50

Значение на обществения транспорт ......................51

Съоръжения и технически средства, използувани при обучението по управление......................................52'

Учебен автомобил ............................................52

Тренажьори..............................................54

Особености на комплексните тренажьорни уредби..........55

Организация на груповото обучение на прости тренажьори . П

Общи препоръки за използуване на треиажьорите..........63

Учебно-изпитателни стендове.............................67

Контролно-тренировъчни прибори и приспособления .... 70

Звукозапис................................................73

Учебни автополигони ..................

Четири вида инструктаж и два етапа на обучение..............79

Система за оценка на успеваемостта по управление и поправяне на грешките ............,83

Осигуряване на безопасност на обучението по управление на автомобила............86

Методически указания към програмата "Управление на автомобила“ 90

Раздел I. Обучение на място............................90

Раздел IІ. Обучение на затворена площадка.............110

Раздел III. Обучение по улици в градове, населени места и пътища в постепенно усложняващи се условия за движение . . 128

Раздел IV. Превозване на товари с учебен автомобил . . . 134

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Автомобили

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.