Наръчник на инструктора по плуване

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-7-2017
  •  240

ПРОДАДЕНА

Автор:Петър Христосков, Димитър Карайчев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:115
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Наръчник на инструктора по плуване. П. Христосков, Д. Карайчев

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор......................................................3
Някои анатомо-физиологични особености във възрастов аспект във връзка с обучението и техниката на плуване ....6
Организация на обучението по плуване в някои страни и у нас . 9
Форми на начално обучение по плуване ............12
Инструкторът по плуване като преподавател и възпитател .... 16
Избор на местата за обучение по плуване и осигуряване безопасност при провеждане на занятията.......18
На каква възраст да се започне обучението по плуване и в кой стил 19
Формиране и усъвършенствуване на двигателния навик по плуване 22
Принципи на обучението....................25
Методи на обучението .....................28
Средства на обучението по плуване...............31
Техника на плуването ..................46
Техника и методика на обучението по кроул.........46
Техника и методика на обучението по стила гръб ......58
Техника и методика на обучението по бруст .........66
Техника и методика на обучението по делфин ........74
Техника и методика на обучението в старт и обръщане .... 80
Урокът като основна форма за провеждане на занятията по плуване 89
Двадесет урока за обучение в кроул ..............92
Методически и организационни указания при провеждане обучението по плуване ....106
Планиране и отчитане на учебно-възпитателната работа по плуване 109
Разпределение на учебния материал по плуване при началното обучение ...........................112

ПРЕДГОВОР
Настоящият наръчник е предназначен за инструктури по плуване, за дружинин и отрядни ръководители, за ръководители на лагери, за ученици от горния курс на училищата и студенти, умеещи да плуват, но които нямат специална теоретична и методична подготовка по плуване. Наръчникът може да ползува и родители за обучаване на техните деца, а също и за собствено самообучение й усъвършенствуване в плувните стилове.

В наръчника в популярна форма са изложени основите на методиката на началното обучение по плуване и елементарните основи на техниката на спортните стилове, старта и обръщането. Засегнати са само онези въпроси, които считаме, че ще бъдат полезни на инструктура в неговата практическа работа.

Като се има предвид, че в летните лагери, в почивните станции, през време на летния отдих на водни площи отиват не само неумеещи да плуват, но и такива, които владеят някой от спортните стилове, в наръчника са дадени и голям брой упражнения за усъвършенствуване техниката на плувните стилове, старта и обръщането.

В отделни глави са разработени въпросите за инструктора по плуване като преподавател и възпитател, за принципите и методите на обучение и особено за средствата на обучението. Разработени са и двадесет последователни урока за обучение по кроул и плуване на гръб, стилове, с които препоръчваме да се започне началното обучение по плуване.

Авторите

Книгата съдържа 53 фигури към текста.

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.