Основи на кръвопреливането

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-7-2017
  •  153

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:422
Корици:Твърди
Година:1956
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
ПРЕДГОВОР

Кръвопреливането като метод на лечение се наложи през последните двадесет години във всички области на медицината. Най-широко приложени  този метод намира в хирургията. То е основното средство при лечението на острата кръвоза-губа, при травматичния шок, при изгарянията, при гнойната хирургия. Според Бакулев днес не може да се извърши нито една голяма или средна операция без кръвопреливане. Но не само в хирургията кръвопреливането е намерило голямо приложение. То се използува широко при вътрешните заболявания, педиатрията, в акушерството и гинекологията, при кожните заболявания и във всички други области на медицината. Неговото значение е особено голямо през време на война, когато нуждата от кръвопреливане нараства неимоверно много.

През последните десет години кръвопреливането бе .приложено масово и у нас. Докато в миналото то бе достояние само на отделни лекари и клиники, днес повечето от болниците имат свои кръвни банки (кабинети по кръвопреливане). Всеки окръг има своя окръжна станция по кръвопреливане. А общо за страната въпросите по кръвопреливането се ръководят от Научноизследователския институт по хематология и кръвопреливане.

В правилника за освидетелствуване на кръводарителите е залегнало положението, че всеки лекар трябва да знае да определя кръвните групи и да прелива кръв. За да се запознаят широките лекарски кръгове със съвременното състояние на въпросите по кръвопреливането бе замислена и издадена настоящата книга. Ръководството на проф. Г. Капитанов е отдавна изчерпано. Книгата на Тимев „кръвопреливане“ също отдавна е изчерпана и в много отношения е изостанала от съвременните постижения на науката. „Основи на кръвопреливането“ има за задача да запознае лекарите с основните положения относно учението за кръвните групи (изосерология), консервирането на кръв, съвременното състояние на кръвозаместителите и тяхното приложение, методите на кръвопреливане, механизма на действието на прелятата кръв, показанията за кръвопреливане в основните дисциплини: вътрешни болести, хирургия, детски болести и акушерство и гинекология, най-честите реакции и усложнения, отговорността на лекарите във връзка с кръвопреливането, както и организацията на кръвопреливането в мирно и военно време.

Книгата, замислена в началото да бъде написана по програмата на лекционния курс на НИХК, впоследствие беше разширена и доби формата на монография, разглеждаща най-важните и основни въпроси на кръвопреливането.

Отделните глави са написани от изтъкнати наши учени: проф. М. Марков, проф. Р. Поливанов, проф. Бр. Братанов, П. Алтънков и др., които се занимават от много години с въпросите на кръвопреливането и отразяват до голяма степен своя личен опит.

Надяваме се, че тя ще запълни една празнина в нашата медицинска книжнина.

АН. АНАСТАСОВ Директор на НИХК

ИСТОРИЯ НА КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО
П. АЛТЪНКОВ - 
Старши асистент
Историята на лекуването с кръв води началото си от дълбоката древност. Тази проблема е занимавала мисълта на хората през всички етапи от развитието на човешкото общество. Безспорно икономическите и политическите условия през различните епохи са оказвали влияние върху този биологичен метод на лечение ; така откриването на кръвообращението е дало голям тласък в областта на кръвопреливането, въпреки че ка-толишката църква неведнъж е забранявала със закон експериментирането с кръв, включително и кръвопреливането.

Сложността на проблемата и несъвършените познания в миналото често са пораждали съмнения у тези, които са се занимавали с въпроса за кръвопреливането.

Съветският хирург И. С. Линденбаум, право разделя на три периода развитието на кръвопреливането: първи период — най-дългият, който започва от дълбока древност и достига до епохата на Harvey (1628 г.), когато той открива законите на кръвообращението; втори период — от времето на Harvey до откриването на кръвните групи от Landsteiner (1900 г.); трети период — от тази дата до наши дни.

Още първобитният човек е схващал кръвта като носител на живота и здравето, а в митологията на древността кръвта е била символ на сила, храброст и вечна младост. Хи-пократ е препоръчвал душевно болните да пият кръв, за да се излекуват, като е твърдял, че човешкият разум се намира в кръвта. Плиний и Целз говорят за лекуване на епилептици и за подмладяване на старци чрез пиене на кръв от умиращи гладиатори. Медичите са отглеждали юноши, за да се подмладяват чрез изсмукване на кръв от прерязаните им вени....Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.