Културата

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  18-7-2017
  •  241

Автор:Костадин Попов
Издателство:Народна младеж
Страници:222
Корици:Твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа 
Що е културата?
1. Диалектика на понятието — диалектика на историята 5
2. Модификация на определението култура 26
3. Марксистко-ленинско определение на културата

Глава втора
Преобразяващата сила на културата
1. Природа и култура 54
2. Култура — труд 57
3. Култура — общество 63
4. Материална « социальна обусловеност на културата 65
5. Култура, икономика, идеология, политика 86 

Глава трета
Социализмът и културата
1. Революционно обновление на културата 129
2. Историческа приемственост на културата 150
3. Културата я развитото социалистическо общество 162
4. Култура — естетичеока активност 185
5. Изкуство, наука, техника 194
6. Взаимно обогатяване «а социалистическите култури 213

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано, позакъсана хартиена обложка, безплатна доставка над 50.00 лв.

Текст от обложката на книгата*
Заради мургавия цвят на кожата и силно къдравата коса в младата си възраст Маркс е бил наричан МАВЪР от своите близки и познати. Името МАВЪР дадохме и на поредицата от книги в помощ на комсомола за изграждане на марксистколенински мироглед у юношите и девойките, за формиране на младата личност.
Как е бил търсен най-верният израз за културата и как тя като явление стига до този свой израз? Какво е теоретическото и идеологическото съдържание на понятието култура в историческия му развой? В какви форми съществува културата и как се отнася към природата ? Какви са взаимоотношенията й със социалните процеси и явления? Как въздействува за преобра-зязане на обществото? Каква е връзката й със съзнателното себеутвър-ждаване на човешката личност, с многостранността на нейното развитие? Това са основните въпроси, чието тълкуване и изясняване е обект на настоящата книга във връзката им с все по-големия смисъл, който културата има за живота на съвременния човек.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.