На разходка из Тревненския край

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  270

Автор:Кънчо Пенчев
Издателство:Общинско туристическо двужетво "Планинец", Трявна
Страници:76
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
На разходка из Тревненския край. Кънчо Пенчев

От Древността до наши дни
(кратка историческа справка)

В северните склонове на тревненския дял на Централна Стара планина и живописната тревненска долина е разположен красивият град Трявна.

Той се намира на 25° 291 източна географска дължина и на 42° 50’ северна географска ширина. Има умерено континентален климат.

Многобройните предпланински и планински ридове обра; зувани от врязването на Тревненската, Беличенската и Коев-ската реки и техните притона са покрити с широколистни и борови гори, овощни градини, ниви и планински пасища.

В Тревненския край са разположени много села, махали и колиби населявани изключително от българи. В миналото населението се занимавало с дърводобив, скотовъдство, строителство, бубарство, налбантство, пчеларство, овощарство, земедели и др.

По двата хълма, които обграждат долината са минавали древни пътища от трако-римската епоха, които са имали огромно значение за стопанското и културно издигане н а Трявна. Селището е възникнало като „проходно“ селище и е елужело за съобщителна връзка между Мизия и Тракия по важните пътища през Яйканлийския (Дъбовския), Тревненския (Мъглижкия), Енинския и Крънския проходи (през вр; Голям Бедек) ....

За произхода на името на града има няколко предания, Най-вероятно е, че той е получил името си от йзобилната и сочна трева. . ,

И Пенчо Славейков нарича родното си място „Грасдорф“-— тревно село.

Богата и разнообразна е историята на Тревненския край, който е населяван още от древността. Тук се намират следи от материалната култура на различните племена и народи, живели тук в продължение на хилядолетия. -

От периода на новокаменната и каменномедна епоха (6000—1900 г- пр. н. е.) са открити следи от човешка култура в пещерите „Куминчето“. „Наровата дупка“ и „Марината дулка“ край к. Пещерите, като обработен кучешки зъб на пещерна мечка и други оръжия на пещерен човек.

През периода на желязната епоха (800—100 г. пр. н. е.) нашите земи били населявани от траките.

Едни от най-интересните паметници останали от тях се надгробните могили.

В Тревненския край са издигнати 13 тракийски надгробни могили. При разкопки на могилата край к. Керените има-няри откриват бронзова кофа от IV — III в. пр. н. е- Същата се съхранява в музея Трявна.

През 1958 г. бе проучена могилата край с. Черновръх. Находките от нея: Погребална урна, прешлени от вретена и парчета от сива и тракийска ръчна керамика се намират в Окръжния музей — гр. В. Търново.

Парчета от керамични съдове — амфори и делви с тра- « кийска шнурова украса са намерени и в пещерата „Килийте* край с. Станчов хан — Тревненско. Съхраняват се в музея за резбарско и зографско изкуство.

От епохата на римляните са запазени останки от калдъръми над -Качаунската“ махала по стария път Трявна — Кръстец; на м. „Калдъръма“ над с. Енчовци, и „Трапесковия път“ над с. Боженците (Верейския друм“) .

Сложна система от крепостни съоръжения е била построена на „Калето“ и вр. Гол. Калимявка за охраняване важните пътища между Мизия и Тракия-

От епохата на византийското владичество (1018—1185) в град Трявна и близките му околности са намерени много монети от мед, сребро и злато; бронзови палестински кръстове, златен енколпион от XI — XII в. — изящно произведение на византийското златарство, намерен в един гроб в Трявна, бронзов шлем и други находки, останали от катастрофата на византийците край Трявна в 1190 година.

Най-богато е културното ни наследство от епохата на Възраждането.

През този период Трявна се оформя като централно селище и значително напредва в стопанско и културно отношение. Става център на прочути, талантливи майстори строители, резбари и иконописци, които създават забележителни паметници на културата: училища, мостове, часовникови кули; църкви украсени с резби, стенописи и икони; жилища украсени с резбовани тавани, иконостаси, вградени дулапи с пизули, миндери, врати, покъщнина и други, съхранили голямото дарование и художествен вкус на тревненските майстори.

За опазване на това неоценимо наследство — 147 архитектурни. исторически, етнографски и др. паметници на културата от местно и национално значение , с Разпореждане № 46 на Бюрото на Министерския съвет от 26. VII. 1979 г-(Д. в. бр. 64 от 14. VIII. 1979 г.) старинната част на гр- Трявна — (площад „Капитан дядо Никола“, Горната и „Качаун-ската“ махала) и архитектурния и исторически ансамбъл „Ангел Кънчев“ са обявени за архитектурен и исторически резерват. Старинната улица ..Петър Богданов“ — Качаунска-та махала, пази все още своята неповторимост и романтика Тук творческият гений е вложил голямо остроумие при разположението на постройките и оформянето на улица в завой.

Най-ценното, което ни е останало от миналото, това са хубавите възрожденски къщи по ул. „П. Р. Славейков“ — горната махала, която с право може да се нарече музей на възрожденската архитектура- Освен архитектурните паметници тѵк се опазват и няколко такива с историческо значение, които напомнят за борбите на тревненци против османските поробители, капитализмът и фашизмът.

Площадът „Капитан дядо Никола“ („Мегдана“) е най-характерната част, който със знаменитата часовникова кула (1814 г.) и кивгирения мост (1844) — дело на самоукия архитект Димитър Сергев (1792—1864) са станали символ на града и привличат вниманието на архитекти, художници, на наши н чуждестранни туристи.

Той е единственият запазен от нашето минало площад — едно от ценните архитектурно-градоустройствени творения с класически белези и качества.

На този площад през 1910 г. е говорил вождът на работническото революционно движение — Георги Димитров пред стачкуващите работници по строящата се ж. п. линия гр Трявна — е. Борущица.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, има налична карта на Тревненския край извън ккнигата, обикновено липсва. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Пътеводители

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.