Аматьорски и професионален спорт

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  161

Автор:Димитър Харалампиев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:76
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Аматьорски и професионален спорт. Димитър Харалампиев

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД................................3
ПРОИЗХОД НА АМАТЬОРИЗМА......................4
АМАТЬОРИЗМЪТ — ЦЕЛ И СЪЩНОСТ, ОСНОВА НА СЪВРЕМЕННОТО ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ..............7
ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪВРЕМЕННО РЕЛАМЕНТИРАНЕ НА АМАТЬОРОКИЯ СТАТУТ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ НА СПОРТА В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ И РАЙОНИ.....................24
АМАТЬ ОРИЗЪМ И ВЪПРОСЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА СПОРТА НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ.................37
АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА МОК И МСФ ПО ПРАВОУЧАСТИЕТО.......59
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ПРИ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ И НА АМАТЬОРСКИЯ СТАТУТ НА СПОРТИСТИТЕ.....................69
ПРИЛОЖЕНИЕ.............................73
ПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА......................79


Книгата отразява някои практически аспекти в развитието на съвременното олимпийско движение. Въз основа на сравнителен анализ на уставите и регламентите на Международния олимпийски комитет (МОК) и на международните федерации (МФ), както и на дискусиите по време на X и XI олимпийски конгрес сь предлагат критерии и принципи, които характеризират аматьорския спорт и олимпийското движение. Прави се кратък исторически преглед и анализ на решенията и документите на олимпийските конгреси и сесии на МОК относно аматьоризма и правоучастието в официални първенства и олимпцйски игри. Отчитат се някои общи закономерности в еволюцията на аматьорския спорт и различният подход към този проблем на отделните международни федерации.

Книгата е предназначена за деятели, специалисти и организационни работници в областта на физическата култура и спорта.
© Димитър Харалампиев Иванов, 1983 с/о Jusautor, Sofia
796/799

***
УВОД
Проблемът за същността и характера на спорта и на физическата култура заема централно място по отношение на олимпийските игри и олимпийското движение. С аматьорския или професионалния характер на спорта са свързани всички периоди на разцвет или упадък на игрите.

Развитието на спорта върху принципите на аматьоризма се обуславя от обективните закономерности на общественото развитие, които поставят на преден план необходимостта от основни критерии и изисквания при регламентирането на въпросите на аматьоризма и правоучастието.

Настоящото издание има за цел да отрази някои практически аспекти на проблема по отношение тенденциите на развитие в съвременното олимпийско движение. Въз основа на сравнителен анализ на Уставите и регламентите на Международния олимпийски комитет (МОК) и на международните федерации (МФ), както и на дискусиите по време на X и XI олимпийски конгрес, се предлагат критерии и принципи, които характеризират аматьорския спорт и олимпийското движение.

Прави се и кратък исторически преглед на решенията и документите на олимпийските конгреси. Това дава възможност да се отчетат както някои общи закономерности в еволюцията на аматьорския спорт, така и различният подход към този проблем на отделните международни федерации.

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.