Методическо ръководство по алпинизъм за спортните школи и клубове

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  177

Автор:Малчо Малчев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:93
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Методическо ръководство по алпинизъм за спортните школи и клубове. Малчо Малчев

Авторът се спира на проблемите на организацията на учебно-тренировъчния процес в отделенията по алпинизъм към спортните школи и в алпийските клубове. Дадени са методически указания за планирането, контрола и отчитането в зависимост от нивото на подготовка и възрастта на обучаваните.

Методическото ръководство е предназначено за треньорите и инструкторите по алпинизъм и за методистите, работещи в системата на Българския туристически съюз.
© Български туристически съюз, 1985

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение.........................
I. Предназначение, цел и задачи...............
II. Роля на треньора в съвременния учебно-възпитателен процес.
III. Проблеми на подбора и прогнозирането в ОССТШ и алпийските клубове ......................
III. 1. Организация, методика и етапи на подбора.........
II 1.2. Научно-методически препоръки за. оценка на физическото развитие .....................
III.3. Научно-методически препоръки за оценка на физическите качества. ..................................
IV. Форми на работа в учебно-тренировъчния процес в ОССТШ и алпийските клубове ......
V. Методи на възпитание в ОССТШ и алпийските клубове. . .
V.I. Същност на методите...................
V.2. Класификация на методите ................
V.3. Характеристика на методите за организиране на двигателната дейност на школниците................
V.3.I. Фронтален метод ....................
V.3.2. Посменен метод......................
V.3.3. Групов метод.......................
V.3.4. Кръгов метод.......................
V.3.5. Комбинирани методи....................
'VI. Организация на учебно-тренировъчния и възпитателен процес с отделенията по алпинизъм към ОССТШ I ниво и начално обучение и спортна подготовка в алпийските клубове . . .
VI.1. План-програма за заниманията с отделенията по алпинизъм към ОССТШ I ниво—начално обучение и спортна подготовка в алпийските клубове...................
VI.2. Съдържание на заниманията (тезисен план) за начално обучение и спортна подготовка в ОССТШ и алпийските клубове .
VII. Планиране и управление на учебно-тренировъчния и възпитателен процес в отделенията по алпинизъм към ОССТШ II ниво и спортната специализация и усъвършенствуване в алпийските клубове .........................
VII.1. План-програма за заниманията с школниците от отделенията по алпинизъм към ОССТШ II ниво и спортна специализация и усъвършенствуване в алпийските клубове
VII.2. Съдържание на заниманията (тезисен план) с отделенията за спортно усъвършенствуване и специализация II ниво .... 61
VIII. Планиране и управление на учебно-тренировъчния и възпитателен процес в отделенията по алпинизъм към ОССТШ III ниво — спортно майсторство................69
VIII. 1. План-програма за заниманията с отделенията по алпинизъм III ниво — спортно майстрство..............70

VIII. 2. Съдържание на заниманията (тезисен план) е отделенията за спортно майсторство ....... ............. ... 7
IX. Контрол, оценка и оптимизиране на спортната подготовка . . 78
IX. 1. Контрол и оценка на спортната подготовка на школниците от отделенията по алпинизъм I ниво — начална спортна подготовка ............................80
IX.2. Контрол и оценка на спортната подготовка на школниците от отделенията по алпинизъм II ниво — спортна специализация и усъвършенствуване........................87
ІХ.З. Контрол и оценка на спортната подготовка на школниците от отделенията по алпинизъм III ниво—спортно майсторство . 88
Литература.........................91

Забележка* Нечетена книга, незначително позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.