Методическо ръководство по скално катерене

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  133

Автор:М. Златанов, М. Малчев, С. Бешев
Издателство:ЦС на БТС - БФА
Страници:80
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Отлично
През последното десетилетие състезанията по скап-но катерене у нас добиха все по-голяма популярност. Като разновидност на алпинизма и преди всичко внасянето на чист състезателен елемент, то изисква подчертано различна подготовка. Поради липса на методична литература подходът на спортнопедагогическите ни кадри в тази насока е преди всичко интуитивен върху основата на определен емпиричен пит.

В това ръководство, което е първи опит в тази насока у нас, по примера на съветските издания се разглеждат проблемите, свързани със скалното катерене, с неговата същност и развитие. Основно място намират въпросите, отнасящи се до закономерностите и управлението на спортната подготовка за скално катерене, и изискванията при подготовката на състезателните маршрути, екипировката и съоръженията и не на последно място по своето значение мероприятията за обезопасяване на състезанията.

Методическото ръководство е предназначено за треньори, състезатели и инструктори, работещи в областта на скалното катерене. Надяваме се, че в това отношение този първи опит ще изиграе своята роля. Но като всяко начало и той навярно няма да бъде лишен от пропуски и затова с благодарност ще приемем направените бележки.
От авторите
***
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО СКАЛНО КАТЕРЕНЕ М, Златанов/ М, Малчев и С, Бешев 
Под общата редакция на доц. М, Златанов/ к.Ф.н.
Редактор и коректор А, Ангелов Технически редактор В. Велева 
Художествен редактор С. Ватралова Художник на корицата С. Ватралова
Поръчка 1132 Тираж 500 Формат 16/70/100 Печатни коли 5
ЕЦНПКФКС - Издателско-печатна база

****
СЪДЪРЖАНИЕ
Същност и развитие на скшшго катерене /С. Бешев/........3
Развитие на скалното катерене в СССР и в света............. 5
Исторически бележки за развитието на скалното катерене у нас 7
Екипировка и съоръжения,....................................................................11
Лична екипировка и съоръжения..........................................11
Съдийски съоръжения /М. Златанов/..............................................12
Техника на придвижване по състезателните маршрути /М. Малчев/. 16 Техника на придвижване при индивидуалните състезания....... 22
Техника на придвижване при състезанията по свръзки......... 24
Управление и оснсвни закономерности на спортната подготовка по 
скално катерене /М, Златанов/......25
Основни принципи на спортната подготовка при скалното катерене......26

Непрекъснатост на тренировъчния процес.................. 27
Повишаване на натоварването..........................................27
Единство между общата и специалната подготовка.......... 28
Цикличност на тренировъчния процес......................................28
Страни на спортната подготовка за скално катерене /М. Златанов и М, Малчев/...........32
Физическа подготовка,,,,....,..,...,....................... 35
Техническа подготовка...................................................49
Психологическа подготовка......................................50
Тактическа подготовка...........,....,,.....................54
Теоретична подготовка.........................................57
Изисквания при подготовката на маршрути за състезания по скално катерене /М. Златанов и М. Малчев/....... 58
Обезопасяване на маршрутите и състезанията по скално катерене. ...........................................................61
(Организация и угравление на състезанията по скажо катерене /С. Бешев/.... 65
Преминаване по маршрута.............................................65
Съдийски състав,........................................... 66
Протести................................................... 73
Приложение. Класиране от републиканските първенства........... 75
Литература...........................................................................79


Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.