Наставление по скално катерене

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  164

ПРОДАДЕНА

Автор:М. Златанов, М. Малчев, С. Бешев
Издателство:ЦС на БТС - БФА
Страници:92
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Отлично
Тираж 400 БРОЯ.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НЛ СКАШЮТО КАТЕРЕНЕ /С. Бешев/ 4
рАзвитиа на скалното катерен,е в СССР и в света 6
Исторически бележки за развитието на скалното катерене у нас 9

ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ 12
Лкчна екипировка и съоръжения 12
Съдийски съоръжения /М. Златанов/ 14

ТЕХНИКА НА ПРИДВИЖВАНЕ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ МАРШРУТИ /М.Малчев/ 18
Техника на придвижване при индивидуалните състезания 28
Техника на придвижване при състезанията по свръзки 29

УПРАВЛЕНИЕ И ОСНОВНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО СКАЛНО КАТЕРЕНЕ /М. Златанов/ 29
Основни принципи на спортната подготовка при скалното катерене 34
Непрекъснатост на тренировъчния процес 34
Повишаване на натоварването 35
Единство между общата и специалната подготовка 35
Цикличност на тренировъчния процес 36

СТРАНИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ЗА СКАЛНО КАТЕРЕНЕ /М. Златанов и М. Малчев/ 39
Физическа подготовка 43
Техническа подготовка 57
Психологическа подготовка 61
Тактическа подготовка 63
Теоретична подготовка 65

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА МАРШРУТИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СКАЛНО КАТЕРЕНЕ /М. Златанов и М. Малчев/ 66
Обезопасяване на маршрутите и състезанията по скално катерене 69

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СКАЛНО КАТЕРЕНЕ /С. Бешев/ 72
Преминаване по маршрута 12
Съдийски състав 73
Протести 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 83
Приложение 1 84
Приложение 2 88
ЛИТЕРАТУРА       89

***
През последното десетилетие състезанията по скално катерене придобиват все по-голяма популярност. Зародило се през 1347 г. в СССР, то с неотслабващ интерес и успех се развива и днес. Намира благоприятна почва в България, ГДР, Полша, ЧССР, Ингария и други страни от социалистическата общност. Регулярни или пробни съ'стеза-ния. се провеждат във ФРГ, Италия,’ Франция и дори консервативна Англия. Днес много американски младежи избират катерене само по стени, което е получило дори своето название - "боулдеринг". В Алпите то се разпростира като "сасизъм". Всичко това даде основание на Федерацията по алпинизъм на СССР, по време на 4 7-та генерална асамблея на УИАА през.октомври 1985 г. в Италия, да направи мотивирано предложение за провеждане на съ£тезання по скално катерене за европейска купа през 1986 г.

В това ръководство, което е второ преработено и допълнено издание на, "Методическо ръководство по скално катерене",се разглеждат проблемите.свързани със скалисто катерене,с неговата същност и развитие в съвременен-план, на базата, на положителния практически и теоретичен опит, натрупан след 1983 г. Нови моменти има в раздел "Екипировка и съоръжения" и в изискванията при подготовката на сьсте зателните маршрути. Ревизирани са и някои от въпросите, докосващи се до закономерностите и управлението на спортната подготовка за скално катерене. Акцентира се върху значението на мероприятията за обезопасяване на състезанията.

Методическото ръководство е предназначено за треньори, състезатели и инструктори, работещи в областта на скалното катерене. Надяваме со, че този втори опит ще изиграе още по-голяма роля за подобряване на клубните и националните отбори и оттам скъсяване дистанция та с водещите в това отношение страни - СССР, Полша, ЧССР и др.

Навярно и този втори опит, целящ максимално да актуализира Методическото ръководство по скално катерене, няма да бъда лишен от пропуски, поради коего с благодарност ще приемем направените забележки .
От авторите

Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.