Сигурността при алпийските изкачвания

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  17-7-2017
  •  180

Автор:Борис Маринов
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:101
Корици:Меки
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
ПРЕДГОВОР
Алпинизмът в нашата страна се развива непрекъснато. Покорени са световно известните стени на Пти Дрю, Гранд Капуцин, Мармолада, Гранд Жорас, Егюи де Миди и др. Увеличи се броят на извършените изкачвания и на трасираните нови пътища по стените в нашите родни планини. Но през време на изкачванията си алпинистите допускат понякога грешки, които ги поставят в неблагоприятно и опасно за живота им положение.

В настоящата книга са разгледани накратко някои въпроси от големия проблем за сигурността на алпинистите през време на алпийските изкачвания на стени. Направен е опит за създаване на класификация на грешките, които алпинистите допускат през време на прилагането на елементите от техниката на катеренето на скали, както и на класификацията на причините, довеждащи до допускане на грешки при изкачванията. Посочват се някои средства и начини за отстраняване на грешките.

Работата може да бъде използувана в учебно-тренировъчния и възпитателния процес от инструктори по алпинизъм и туризъм, ръководствата на алпийските клубове и школи, туристическите дружества, от самите алпинисти, туристи и др.

АВТОРЪТ

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ................4
Кратка характеристика на алпийските изкачвания .... 5
Характерни особености на алпийските стени у нас ..... 24
Местоположение на обекта .......24
Характер на подходите до стените и слизането от върха ..................25
Обработеност на стената ..................26
Дъ лжина на стените и характер на релефа ... 26
Геоложки особености........ 28
Сезонност на изкачванията ................30
Характеристика на допусканите грешки при катеренето по скали 32
Причини, довеждащи до допускане на грешки при катеренето по скали 44

I. Предварително обусловени причини за допускане на грешки при катеренето по скали ........44

А. Субективни причини...........44
Недостатъчно проучен маршрут.......44
Нецелесъобразен подбор и разпределение на екипировката и съоръженията........46
Неподходящо съставена свръзка (група) .... 48
Неосигуряване на предварително разгряване ... 49
Наличие на неправилна психическа нагласа преди изкачването............52
Наличие на отрицателни психически състояния . . 58

Б. Обективни причини...........66
1. Наличие на голям брой предварително забити клинове по категоризираните стени......60
2. Лошо здравословно състояние на алпиниста . . 68
3. Недостатъчна физическа, техническа, психическа и теоретична подготовка ........68
4. Недостатъчна аклимазация........75

II. Непосредствени причини за допускане на грешки прикатеренето по скали...........76

А. Субективни причини..........76
1. Липса на предвидливост, творчество, находчивост, съобразителност и внимание при катеренето....76
2. Състояние на силно възбуждение, възторг и опиянение от успеха...........77
3. Умора . .............78
Б. Обективни причини .......... 81
Лоши метеорологични условия...........81
Начини и средства за отстраняване на причините, довеждащи до допускане на грешки при катеренето по скали......83

1. Подобряване на учебно-тренировъчния процес . . 84
2. Провеждане организационно-методични мероприятия ................. 89
3. Научноизследователска работа 93
Приложение — Списък на районите за охрана ѳт отрядите на Планинската контролно-спасителна служба..............96

Ползувана литература..........100

Забележка* Нечетена, неизпозлзвана книга, безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.