Здраве и болест: Един нов модел

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-7-2017
  •  52

Автор:Георгос Витулкас
Издателство:Анхира, София
Страници:170
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Здраве и болест: Един нов модел / Защо възникват болестите? Как да ги избегнем? / Георгос Витулкас

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, безплатна доставка над 50.00 лв.


ПРЕДГОВОР КЪМ КНИГАТА

Написах тази книга, преследвайки три цели:
1. Да покажа, че официалната медицина се провали в мисията си да предотвратява или лекува болестите. Вместо това тя е отговорна за влошаването на здравето в световен мащаб поради прекалената употреба на силни химически лекарства. 
Затова дори ефективни алтернативни лечебни методи ще отнемат години за да променят посоката на нещата или да поправят положението.

2. Да представя един нов Модел за здраве и болест като нова парадигма на медицинската наука.
Надявам се, че изброяването на различните природни закони, управляващи явленията здраве и болест, ще допринесе за изясняването на това,кои лечебни методи дават най-добри резултати.

3. Да изтъкна, че такива лечебни системи съществуват и са на разположение в наши дни, но биват подтискани или съзнателно пренебрегвани от повечето медицински авторитети по света.

Тази книга е предназначена предимно за практикуващите медици и за медицинските власти, но е написана така, че и лаиците лесно да я разберат. Трябва да помоля читателя за извинение, ако книгата му се стори написана полемично или преднамерено. Чувствам, че бързо наближава световна катастрофа; стилът ми отразява това усещане за неотложност. Това неблагоприятно стечение на обстоятелствата е резултат от неразумната и прекомерна употреба на лекарства - със или без рецепта. То е в основата (според изследванията и преценката на автора) на епидемията от СПИН и вероятно ще породи още по-сериозни проблеми в бъдеще.

Би било погрешно тази книга да се възприема единствено като критика на алопатичната медицина. Аз само искам да насоча вниманието на читателя към отрицателните страни на съвременната медицина и затова съм наблегнал на тях.

Най-задълбочените изследвания разкриха изключително интересни аспекти в устройството на тялото и ума на човека. За съжаление изследователите не доловиха онези принципи, които са в основата на медицината и здравето, и които винаги са съществували като "вечни истини".

Храня осбено уважение към онези честни и сериозни учени, които са се посветили на изследователска дейност и се опитват да разшифроват и разберат тайните на природата в лабораториите си. Възхищението ми към тях е безгранично, защото те отдават всичките си сили на изпълнението на своите научни цели. Но това възхищение не ми пречи да преценя, че официалната медицина е следвала погрешен път на развитие.

Надявам се на следващите страници ясно да покажа, че основата на медицинските изследвания и лечебната практика е не само погрешна, а и пагубна за здравето на човечеството.
Тази моя книга представлява изпълнено с надежда послание за една Нова ера в медицината.
Авторът - Алонисос, Гърция, август 1987
Категория › Здраве

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.