Физическа култура и спортът в България през вековете

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-7-2017
  •  267

ПРОДАДЕНА

Автор:Ангел Солаков
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:282
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Отлично
СЪДЪРЖАНИЕ

Няколко думи..................5

Предговор..............................................5

I част. Физическата култура и спортът в България през робовладелското общество и феодализма......................9

Спортът и игрите по нашите земи през античността — Горанка Тончева........................................9

Спортът и игрите у траките ............................9

Игри и състезания в старогръцките колонии по Черноморския бряг 11 Българският народ и народните *формн за физическо възпитание —

Васил Цонков....................19

Възникване и развитие на борбата в България — Райко Петров . 28

Развитие на борбата в Първата българска държава .... 28

Развитие на борбата във Втората българска държава .... 30

Развитие на борбата през турско робство . ........30

Копната езда по българските земи — Марко Дамянов.....32

За характера на физическото .възпитание през епохата на Възраждането — Наталия Петрова...............38

II част. Физическата култура и спортът в България през епохата па капитализма.................53

Първите обществени физкултурни организации след освобождението от османско иго — Наталия Петрова............53

Същност и функции на физическата култура в България през епохата на капитализма (1878—9. IX. І944 г.) — Наталия Петрова . 59

Възникване и развитие на видовете спорт в България — Ангел Солаков ......................................67

Автомобилизъм — Галина Захариева ..........70

Алпинизъм — Васил Цонков..............72

Баскетбол — Веселин Темков.............73

Бокс — Васил Цонков.......... ......76

Борба — Райко Петров....... ......78

Вдигане тежести — Аника Петкова ...........80

Волейбол — Димитър Гигов..............81

Въздушни спортове — Богомил Цветков.........84

Гимнастика — Никола Милев....................86

Гребане и ветроходство — Марко Дамянов ........ 90

Колоездене — Александър Бичев............91

Конен спорт — Марко Дамянов ...............95

Кънки — Днмнтър Дражев.....................97

Лека атлетика — Васил Цонков.............98

Мотоциклетизъм —Александър Бичев....... ... 101

Плуване — Марко Дамянов..............103

Ски — Димитър Дражев...............10&

Стрелба — Ангел Солаков...............108

Тенис на корт — Марина Гевренова...........110

Тенис на маса — Марина Гевренова
.......112

Туризъм — Васил Цонков..............Ц2

Фехтовка — Марко Дамянов..............115

Футбол — Марко Дамянов........................116

Шахмат — Ангел Солаков..............120

България в олимпийското движение и олимпийските игри до Де
ветосептемврийската революция — Ангел Солаков.....124

Изграждане на БОК..................125

Българи, членове на МОК................127

Участието на България в Олимпийските игри...... . 129

Спортна дейност на БОК в страната..........133

Възникване на съвременните работнически гимнастически спортни организации през периода 1900—1919 г. — Васил Цонков . . 135

Разрастване на работническото физкултурно и спортно движение през периода 1919—1923 г. — Васил Цонков.......143

Работническото физкултурно и спортно движение през периода—1923—1935 г. — Васил Цонков .............148

Приносът на прогресивните спортисти в Бълагария за демократизиране на физкултурните организации и изграждане на единен фронт против фашизма и войната (1935—1944 г.) — Наталия Петрова.....................158

III част. Физическата култура и спортът в НР България .... 168

Физическата култура и спортът в периода на укрепването на на-родната демокрация и изграждане основите на социализма в НР България Васил Цонков..............168

Съветската спортна школа и нейният принос за развитието на физическата култура и спорта в НР България — Николай Андонов 182 

Съветското физкултурно движение — образец за прогресивните български спортисти ..................................184

Дръзновено и неотклонно по пътя на съветското физкултурно и

спортно движение  ...............185

Съветският опит — пример, подкрепа и вдъхновение .... 

Развитие на масовата физическа култура и спорта през годините на

народната власт — Марко Дамянов..........

Организационно-структурни изменения.........

Форми на масова дейност.......

Пропаганда на физкултурата спорта......... .

Развитие на българската физкултурна наука — Райко Петров . Българските спортисти на международното спортно поле — Христо Меранзов......

Балканските игри — символ на стремежа за мир и добросъседство на балканските народи ..........

Европейските първенства — изява на високо спортно майсторство Световните първенства — мощен стимул за развитието на отделните спортове 

Олимпийските игри — критерий за състоянието на спорта в от делиите страни...........

Приносът на НР България в международното олимпийско движение — Димитър Харалампиев............

Априлската линия и ускореното развитие на физическата култура и спорта — Трендафил Мартински..........

Използувани съкращения................

Важни исторически документи и събития, свързани с физическата кул тура и спорта в България през вековете........282

******
НЯКОЛКО ДУМИ
В желанието си да дава своя постоянен принос за по-задълбочено и всеобхватно познаване на спортното и олимпийско движение Българският олимпийски комитет реши да издаде настоящия труд, който си поставя задачата да хвърли светлина върху историческия >.развой на спорта по българските земи през вековете.

Първото впечатление, което се получава от прочитането на труда, е неговата обхватност, с която авторският колектив начело с др. Ангел Солаков се е справил по блестящ начин. Тази забележителна черта на труда дава възможност да се проследи развоят на физическата култура и на спорта по българските земи от древни времена до днес.

Друга съществена особеност е многоаспектността на разглежданите теми, оригиналното им изложение, както и науч-ната достоверност на фактологическия материал.

Тези безспорни достойнства на труда го правят изключително актуален и полезен и му отреждат едно от първите места в областта на българската спортна и олимпийска литература и неговият принос в тази насока ще бъде от първостепенно значение.

Авторите на отделните материали са подбрани умело с оглед на техните познания по третираната материя, а това увеличава още повече неговата научна стойност.

Вярвам, че трудът ще бъде посрещнат с интерес не само от спортната общественост, но и от всеки, който се интересува от всестранния исторически развой на българската държава и от културата на различните племена, живели по нейните земи през вековете.

Това несъмнено ми дава основание от името на членовете на БОК и от моя страна да изкажа сърдечна благодарност и признателност на авторския колектив.

Ген.-полк. Вл. Стойчев Почетен председател на БОК

Забележка* Неразлиствана книга. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50.00 ЛВ.
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.