Практическая грамматика русского языка. Часть 1: Морфология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-7-2017
  •  243

ПРОДАДЕНА

Автор:Татяна Ненкова
Издателство:Велес, София
Страници:239
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Практическа граматика на руския език. Част 1: Морфология - (Руски и български език)

СЪДЪРЖАНИЕ

Съществително 8

Роуд имена съществителни 10

Съществителните общо между половете 12 
Роуд несклоняем съществителни 12 
Броят на съществителните 14

Специални случаи за множествено число на съществителните имена 16 
Съществителните се използват само в единствено число 18 
Съществителните се използват само в множествено число 20 
Афикси съществителни 22 
именителен 22 
предложни 24

Предложни обект на словото 24 предложен място 26 употреба на предлога в предложен случаят с 26 
Използване на предлога в предложни с 30

Използването на предлозите в и по предложен за отбелязване на мястото 32 
дателен 34

Използването на дателен без предлог 36 
Дателен в безлични изречения 38 
Използването на дателен с предлога до 40 употреба на дателен с предлога на 42 
Използването на дателен с други предлози 44 
Инструментална 46

Използването на инструментална случай без предлозите 48 
Използването на инструмент случай с предлози 50 
родителен падеж 54

Използването на родителен падеж без предлозите родителен падеж на отрицанието 56 62 
Родителен сравнение 62

Използването на родителен падеж с предлозите за изразяване на причинно-следствени връзки 64

Други значения родителен с предлози 66 винителен 72

Използването на винителен без предлог 74

Използването на винителен случаят с предлозите в, на, над, под, за да посочи посоката на движение 76

Използването на винителен случая с предлози във и върху 78 
Използвайте винителен предложен през през 80 
Използването на винителен случаят с предлозите над и под 82 
местоимение 84 
Лични местоимения 84 
се Възвратен местоимение 86 
Притежателни местоимения 88

Притежателно местоимение своята 90 
Demonstratives 92

Това местоимение (това, това, тази) 92

Местоимението (тя, то, те) 94 
Местоимение (такъв като) 96 
Местоимение като 96 
Атрибутивни местоимения 98 местоимения 98 самият местоимения най-100 
Местоимения всеки, всеки всеки 102 
Местоимение всички 104 
Въпросителни местоимения 106

Въпросителни местоимения кой?, Какво от това? 106
Въпросителни местоимения който? Какво?, Което? 108 
Въпросителни местоимения като чиято?,? 110 
Относителни местоимения 112
 Отрицателните местоимения 114

Отрицателните местоимения с частиците Ni-114 
Отрицателните местоимения и nokogo nochego неопределено местоимение 116 118

Неопределен местоимение с частиците -Така 118 
Местоимения с частици ден, -OR, Koe 120

Неопределен местоимение nokto, nochto, някои, някои, някои 122 
Прилагателно 124

Качествени прилагателни 126 
Относителни прилагателни 128 
Притежателни прилагателни 130 
Лични форми на прилагателни 132 Използване на пълен и кратки прилагателни 134
Степени на сравнение прилагателни 136 
Сравнителната степента 136

Един прост сравнителен 136 
Сложни сравнителен 138 
Използването на прилагателни Сравнителен 138 
За превъзходство прилагателни 140 
глагол 142

Инфинитив (инфинитив форма на глагол) 142 
Използване на инфинитив 144 
Преглед на глагола 146

Образование форми на глагола 148 
глагол 150 пъти 
Изминало време 150 
В момента 152

Глаголи на I-ва и П-ра конюгирането 154 
Future 156 
Наклон на глагола 158 
Условно 158 
Заповед 160 от преходните и непреходни глаголи 162 
на глаголи 164

Възвратни глаголи 166 
Безличните глаголи 168 
Глаголи за движение 170

Глаголи за движение с представки 172

Стойност префикси на глаголи на движение на пространствените стойности 174 
движение глаголи с представки не три стойности 178 пийване движение Shagol в преносен смисъл 180 
общение 182

Образование причастия 184

Образование 184 активно причастие 
Образование пасивни причастия 186 
Краткият формата на тайнство 188 
герундиум 190

Образование сегашни деятелни причастия 192 
Използването на сегашни деятелни причастия 194 
Сегашни деятелни причастия превод на български 194 
наречие 196

Наречия на начин 196 
Наречия за време 198 
Наречия за място 200 
Наречия на измерване и степен 202 
Наречия насочва 204 
Наречия 204 причини предикатив наречия 206 
Цифри 208 
Кардинал номера 208 
Една цифра 210 
Цифри в две, три, четири 210
Цифри пет - сто 214

Цифри в две 100-100, хиляда, милион, един милиард 216 
Колективните номера 218

И двете колективни цифри 220 и двете 
Редни номера 222 
Частични цифри 224 
Маркиране време на часовника 226
 Използването на цифри, за да се посочи датата, 228 
частици 230 
междуметия 234 
съюзи 236

Координационни съюзи 236
 Подчиняване на съюзи 238

Използвана граматика, има попълвания с химикал, драскулки по книга, може да се използва, Безплатна доставка над 50.00 лв. Руски и български език.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.