Теория и методика на спортната тренировка

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-7-2017
  •  286

ПРОДАДЕНА

Автор:Цветан Желязков
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:303
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
С посвещение от автора, второ преработено издание.

Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров"

ПРЕДГОВОР
Второто преработено издание на учебника «Теория и методика на спортната тренировка» за студентите от ВИФ «Г. Димитров» е съобразено с настъпилите промени в системата на висшето образование и новите изисквания към бъдещите спортни педагози — задълбочени знания по фундаменталните науки, отлична теоретическа и практическа подготовка по специалността, способност към анализ и обобщаване на резултатите от педагогическата дейност.

Успоредно с това в учебника са отразени съвременните тенденции в развитието на теорията и методиката на спсртната тренировка като резултат от непрекъснато нарастващите потребности на тренировъчната практика.

В сравнение с първото издание от 1981 г. учебникът запазва в основни линии предишната си структура, но в съдържанието са извършени съществени изменения:

познавателните и методологичните основи на спортната тренировка са изложени в по-съкратена и достъпка форма; в кова светлина са разгледани редица проблеми на тренировъчните въздействия, някои от принципите на спортната тренировка, управлението на двигателната дейност и др.;

увеличен е значително относителният дял на методиката за развитие на двигателните качества върху богат фактически и илюстративен материал; контролът и оценката на спортната подготовка отразяват нарастващото влияние на научно-техническия прогрес и широкото навлизане на количествените методи в теорията и практиката на спорта;

проблемът за построяването на спортната тренировка е разработен върху богатия опит на водещи специалисти и собствения опит на автора, като е обърнато специално внимание върху микроструктурата на тренировъчния процес.

Като цяло второто преработено издание на учебника има подчертано приложен характер. В този смисъл е направен опит да се излезе от традиционните схеми на «класическия» учебник, без да се нарушава необходимата системност и последователност на изложението. По този начин той може да служи и като основно методическо и практическо ръководство на специалистите, работещи в областта на високото спортно майсторство.

Разделът за психологическата подготовка е разработен от ст. н. с. I. ст. Б. Първанов, кпн.

Изказвам сърдечна благодарност на рецензента доц. Й. Кръстев, заел. треньор, за неговите компетентни бележки и препоръки.
А в т о р ъ т

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици, безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Книги с автограф

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.