Наръчник на обществения треньор

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-7-2017
  •  145

ПРОДАДЕНА

Автор:Никола Грошев, Георги Стойчев, Борислав Каранов
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:152
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

Наръчник на обществения треньор. В помощ на треньора / Автори: Никола Грошев, Георги Стойчев, Борислав Каранов

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор..........................3

Място, функции и задачи на обществения треньор ........ 5

I. Съвременният учебно-тренировъчен процес........................10

1. Страни на спорината подготовка........................14

2. Периодизация на спортата тренировка ......................20

3. Планиране на спортиата подготовка........................22

Многогодишен учебно-тренировъчен план..................24

4. Отчет на спортната подготовка............................69

II. Спортно-състезателна дейност................................76

III. Научно-приложно и медицинско обслужване на учебно-тренировъчния процес и спортно-състезателна дейност........82

1. Организация на медицинския надзор....................82

2. Физиологични ооновн на спортната тренировка.......87

3. Физиология «а двигателната дейност на спортиста.....87

4. Мощност и продължителост на работата.........91

5. Двигателни качества на спортиста............93

6. Изменение на работоспособността на спортиста..............96

7. Физиологични показатели на тренираността.........100

8. Методи за оценка на физическата годност и степен на тренираност на спортисти..................103

9. Методи за оценка на функционалйата годност и обща адаптация към физическите натоварвания............108

10. Тестове за определяне на функционалата годност и степен на

адаптация към физическите натоварвания........ . 111

Тестове, прилагани от треньор и лекар.........111

Тестове, прилагани в лечебни заведения........116

Сърдечно-белодробни тестове..............118

Тестове и методи, прилагани в лабораториите на комисията за научно-приложна дейност при ЦС на БСФС......119

11. Хигиена, хранене и питеен режим на спортиста......129

12. Спомагателни хигиенни мероприятия във връзка с възстановяването ........................133

IV. Идейно-възпитателна работа................134

Литература.....................151

Рапопорт Г., П. Богданов. Учебник на спортиста. София, 1968. Сепетлаев, Д. Статистически методи за обработка на данни от медицинските научни проучвания, София, 1965.
Ф и л е в, Ф. Методика за комплексно изследване на спортисти от висс:-;з
МНЗСГ Сборник методични указания по медицински надзор над физкулту-
цинските научни проучвания, София, 1965.
Ф и л е в, Ф. Методика за комплексно изследване на спортисти от класа. София, 1974.
Хаджиев, Н. Тестове, София, 1974.
Флайшман, Е. Структура и измерване на физическата годност (превод от немски), София, 1970.
МНЗСГ Сборник методични указания по медицински надзор над ф рата, 1969.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.