Учебно помагало по български език

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-7-2017
  •  279

Автор:Лиляна Владова, Евтимия Манчева
Издателство:Скорпио, София
Страници:86
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN:9789547922037 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро

Учебно помагало по български език. Тестове и упражнения за 3. клас на СОУ


ПРЕДГОВОР
Уважаеми третокласници, родители и начални учители, учебното помагало по български език за 3. клас е създадено да подпомогне и обогати образователния процес по този учебен предмет.

Разработено е съгласно ДОИ за учебно съдържание и новата учебна програма. Чрез него се реализират целите на обучението по български език достъпно, интересно и последователно.

След използването на това помагало в задължителната подготовка (ЗП), свободно избираемата подготовка (СИП) или задължително избираемата подготовка (ЗИП) в клас и самостоятелно у дома третокласниците ще могат да: обобщават знанията си за текста, устната и писмената реч; не допускат грешки при писмено общуване; пишат четливо; изговарят и пишат правилно гласните и съгласните в думите; различават видовете изречения; познават строежа на думата; образуването на думите; правилно пишат представките и наставките; знаят повече за думата като част на речта; за съществителни и прилагателни имена; за степенуване на прилагателните имена; знаят повече за личните местоимения; откриват лице, число и време на глагола; правилно изговарят и пишат глаголите от 1 л. ми. ч. сег. време; задълбочават и обогатяват знанията си за някои нраво-говорни, правописни, пунктуационни и граматически норми и т. н.

Чрез това учебно помагало работата на децата е достъпна, забавна и много интересна. Те непрекъснато действат: попълват липсващи думи, влизат в роли и поправят допуснати грешки, довършват изречения, решават кръстословици, като по този начин откриват нови знания, подреждат изречения по смисъл, забавляват се със смешни текстове, работят с весели стихчета, вземат решения, изразяват собствено мнение и отношение. Извършват разнообразна творческа работа по конкретни задачи. Откриват приложението на овладените знания. Овладяват умения за тяхното използване в конкретна ситуация.

Предимството на учебното помагало е в това, че с него успешно може да се работи както под ръководството на учителя, така и самостоятелно у дома.

Родителите пряко могат да участват в образователния процес. Ще бъдат информирани редовно за овладените знания и формираните умения на своите деца.

Тъй като учебното помагало е разработено изцяло по програмата по български език и литература за 3. клас и дори я обогатява, то е пригодено за работа по всички учебници, одобрени от МОН.

Чрез него със сигурност ще бъдат постигнати очакваните резултати на ниво тема и учебна програма.

На третокласниците, които искат да усъвършенстват уменията си да четат съзнателно и изразително, да пишат вярно и да говорят правилно на родния си език, пожелаваме успех! Убедени сме, че чрез учебното помагало те ще развият устната и писмената си реч, мисленето, паметта, въображението и творческите си способности.

Убедени сме, че те ще преминат успешно в 4. клас, подготвени за новите предизвикателства, които ги очакват.

На добър час, любознателни третокласници! Сполука!
Авторите

**********
УЧЕБНО ПОМАГАЛО по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 3. клас на СОУ
изключително полезно на учениците за работата им в клас и за самостоятелна подготовка вкъщи

може да се ползва от всички третокласници в часовете по СИП и ЗИП
изданието е най-добрият помощник на всеки ученик
учебното помагало е съобразено с изискванията на МОН
Издателството на тези, които успяват
СКОРПИО

Категория › 1.-4. клас

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.