Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка за 3. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-7-2017
  •  292

ПРОДАДЕНА

Автор:М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова
Издателство:Слово, Велико Търново
Страници:2011
Корици:Меки
Година:79
Броя:1
ISBN:9789544399511 Тегло (гр.): Формат: 200 / 265 Състояние: Мн. Добро
Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка 3 клас: Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата

Авторски колектив: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КНИГАТА
Учебното помагало „ Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка - 3. клас“ съдържа 20 теста по учебните предмети Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата.

Всеки тест по Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата съдържа по 20 въпроса, на които са предложени по 3 отговора, един от които е верен. По Български език и литература са предложени по 15 тестови задачи с избираем отговор и диктовка.

Решаването на тестовете се извършва с предполагаем верен отговор - а, б, или в. След попълване на отговорите се прави проверка на верността чрез ключа на верните отговори. Пресмята се общият брой точки, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка. Максималният брой точки за всеки тест е 20.

По Български език и литература крайният резултат се оформя като сбор от точките на теста (максимално 15) и точките на диктовката (максимално 5), които са съобразно критерии за оценяване, дадени в таблица.

Крайната оценка се получава, като се прилага скала за приравняване на точките в цифрова оценка. По този начин ученикът би могъл да се самопроверява и самооценява и да открива пропуските си. Тестовите задачи обхващат всички учебни ядра по четирите учебни предмета и отговарят на изискванията за знания и умения, определени като държавни образователни стандарти.

Книгата би могла да послужи на учителя при осъществяване на вътрешно оценяване за установяване изходното равнище на знанията, уменията и компетентностите на третокласниците по четирите учебни предмета. Тези, които са въвели портфолио на учениците си, могат да съхраняват решените тестове.

Родителите на третокласниците могат да използват тестовите задачи при работа вкъщи.

Пожелаваме ви ползотворна работа с книгата!

Авторите

Неизползвано учебно помагало. Непопълвани тестове.
Категория › 1.-4. клас

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.