Курс по математика за 3. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-7-2017
  •  237

ПРОДАДЕНА

Автор:Боряна Милкоева, Христина Беева, Дачо Беев
Издателство:Вега 74
Страници:207
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789548101042 Тегло (гр.): 307 Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури!

За теста - Важен за успеха на всички ученици!

СЪДЪРЖАНИЕ

МАТЕМАТИКА ЗА ТРЕТИ КЛАС

ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000

I. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 5

1. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 - СРАВНЯВАНЕ 5

2. РЕДИЦА НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000. ЧИСЛОВ ЛЪЧ 9

II. ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 16

1. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 16

2. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 26

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 38

1. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ЧИСЛА 38

2. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА БРОЙ 43

3. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА КОЛИЧЕСТВО 52

4. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА СУМА (ЦЕНА) 57

5. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МЕРНИ ЕДИНИЦИ - ЗА

ДЪЛЖИНА , ЗА МАСА И ЗА ВРЕМЕ 61

6. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ДВИЖЕНИЕ 70

7. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА --------75

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 81

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - СВОЙСТВА 82

II. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 88

1. ТРИЪГЪЛНИК 4 88

2. ПРАВОЪГЪЛНИК И КВАДРАТ 96

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Ю7 I. РЕДИЦА НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000 107

И. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ 109

III. АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ 112

IV. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА 115

V. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР 117

VI. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА 121

VII. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ 125

VIII. КОМБИНАТОРИКА 127

IX. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК 132

X. ПРЕБРОЯВАНЕ, РАЗРЯЗВАНЕ, СГЛОБЯВАНЕ И

ПОКРИТИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 133
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА

ТУРНИРИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ 144

Използван сборник, на места е подчертавано, незначително позахабени корици.

Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.