Курс по математика за 4. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-7-2017
  •  305

ПРОДАДЕНА

Автор:Боряна Милкоева, Христина Беева, Дачо Беев
Издателство:Вега 74
Страници:207
Корици:Меки
Година:2008
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 309 Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури!

За теста - Важен за успеха на всички ученици!

СЪДЪРЖАНИЕ МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

I. ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 5

1. ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА - СРАВНЯВАНЕ 5

2. РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА. ЧИСЛОВ ЛЪЧ 9

II. РИМСКИ ЦИФРИ 13

III. ДЕЙСТВИЯ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 15

1. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 15

2. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 22

IV. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 32

1. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ЧИСЛА 32

2. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА БРОЙ 35

3. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА КОЛИЧЕСТВО 41

4. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА СУМА (ЦЕНА) 44

5. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МЕРНИ ЕДИНИЦИ - ЗА ДЪЛЖИНА,

ЗА МАСА И ЗА ВРЕМЕ 48

6. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ДВИЖЕНИЕ 54

7. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА 59

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 64*

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - ОТСЕЧКИ И ЪГЛИ 65

II. ОСНОВНИ РАВНИННИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 71

1. ТРИЪГЪЛНИК 71

2. ПРАВОЪГЪЛНИК И КВАДРАТ 78

3. ОКРЪЖНОСТ И КРЪГ 84

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ТУРНИРИ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ 

I. РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА 91

И. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ И АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ 94

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА 99

IV. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР 100

V. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ 102

VI. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ 105

VII. КОМБИНАТОРИКА 107

VIII. ПРИНЦИП НА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ 110

IX. МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ - СТРАТЕГИИ 112

X. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК 113

XI. ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ 115

XII. ПРЕБРОЯВАНЕ, РАЗРЯЗВАНЕ, СГЛОБЯ8АНЕ И ПОКРИТИЯ НА

РАВНИННИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 118

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ 

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (ТУРНИРИ) 133

И. ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА 178

III. КОНКУРСНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА 182

VI. КОНКУРСНИ ТЕМИ И ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА - 2008 202

Неизползван сборник, позахабени корици.

Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.