Курс по математика за 5. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-7-2017
  •  357

ПРОДАДЕНА

Автор:Боряна Милкоева, Христина Беева, Дачо Беев
Издателство:Вега 74
Страници:303
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN:9789549151282 Тегло (гр.): 437 Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури!

За теста - Важен за успеха на всички ученици!

СЪДЪРЖАНИЕ

МАТЕМАТИКА ЗА ПЕТИ КЛАС

ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

I. ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 5

II. ДЕЙСТВИЯ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 11

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 29

ДЕЛИМОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА

I. ДЕЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 54

И. ПРИЗНАЦИ ЗА ДЕЛИМОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА 63

III. РАЗЛАГАНЕ НА МНОЖИТЕЛИ. НАЙ-ГОЛЯМ ОБЩ ДЕЛИТЕЛ И НАЙ-МАЛКО ОБЩО КРАТНО 68

ДРОБНИ ЧИСЛА

I. ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ 75

II. ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ 101

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - СВОЙСТВА 163

II. ОСНОВНИ РАВНИННИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 167

III. ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - ТЕЛА 203

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ТУРНИРИ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ

I. РИМСКИ ЦИФРИ 215

II. РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА 217

III. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ И АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ 219

IV. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МНОГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА 224

V. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР 226

VI. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ 229

VII. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ 231

VIII. КОМБИНАТОРИКА 235

IX. ПРИНЦИП НА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКНОЧВАНЕ 240

X. МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ - ИНВАРИАНТИ И СТРАТЕГИИ 242

XI. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК 244

XII. ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ 247

XIII. РАВНИННИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 252

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (ТУРНИРИ) 264

II. ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА 281

III.КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПРИЕМ-СМГ И НІІМГ 284

IV. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ОТ МОН 293

Неизползван сборник, позахабени корици.

Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.