Блуждаеща естетика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-7-2017
  •  145

Автор:Стоян Илиев Димитров
Издателство:Българска академия на науките - БАН
Страници:367
Корици:Твърди
Година:1993
Броя:1
ISBN:9544300708 Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Блуждаеща естетика - Българските символисти за символизма, съставителство и встъпителна студия Стоян Илиев Димитров.

БЛУЖДАЕЩА ЕСТЕТИКА
Имат ли българските символиста самостоятелна естетическа платформа, или изцяло следват европейските символиста? Става дума за естетическото самосъзнание на българските символисти, което се разкрива в техните програмни статии. За разлика от френските и руските символисти, между които има и големи теоретици, българските символисти не си поставят по-специални задачи от естетически характер. С малки изключения те не оставят след себе си литературни манифести и естетически трактати, да не говорим за по-цялостни трудове, каквито са „Символизъм“ и „Арабески“ на Андрей Бели например. Но българските символисти проявяват интерес към философските и естетическите проблеми, на които, както ще видим, отделят специално внимание; към тези проблеми те често се връщат и в обширната си кореспонденция. Дори колебанията и „блужденията“ на тяхната мисъл представляват голям интерес за изследователя като преходен момент към новото време и като пръв значителен опит за самостоятелно естетическо мислене.

Съществуват достатъчно основателни причини да заговорим по-специално за естетиката на българския символизъм. Нашите символисти нямат такива ярки представители в областта на теорията като европейските символисти, но все пак притежават достатъчно голям творчески опит, който в една или друга форма намира отражение в техните естетически търсения. Понякога дори се случва така, че в недотам значителни бележки се крие съществен творчески опит, който обогатява представите ни за даденото литературно направление.

Възникването и развитието на българския символизъм, което се опитахме да представим в труда си „Пътищата на българските символисти“ (1981) и в отделните си изследвания, посветени на живота и творчеството на Яворов, Траянов, Дебелянов, Лилиев, показва, че българските символисти по един или друг начин са били въвлечени в естетическите търсения на европейските символисти и споделят техните възгледи за изкуството, а това до голяма степен ни облекчава при представянето на опитите им да изградят една по-цялостна философско-естетическа система.

РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЪТЯ

Вътрешната връзка между естетическите възгледи на Пенчо Славейков и кръга „Мисъл“, от една страна, и българския символизъм, от друга, е добре изследвана от нашето литературознание: „Символизмът — пише Георги Цанев — е свързан с индивидуалистичната струя в нашата поезия и представя втората, много по-широка и със сериозни последици за българската литература проява на модернизма у нас. Собствено той е продължение на индивидуалистичната поезия — със същата, общо взето, философска основа, но с друга поетика. В идейно-творческия път на Яворов.........

Без следи от употреба.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.