Английска граматика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-6-2017
  •  212

ПРОДАДЕНА

Автор:Мария Ранкова, Цветана Иванова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:303
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Четвърто издание.

Английска фонетика, синтаксис, морфология.

В настоящата книга са разгледани основните въпроси от трите главни дяла на английската граматика — фонетика, морфология и синтаксис. Материалът е разработен с оглед на практическото изучаване на езика.

За тази цел грамати­ката е написана на български език, като се правят паралели с българската гра­матика и се изтъкват главните особености и различия в двата езика. За по- лесното усвояване на материала той е онагледен с много примери от гово­римия език, които са дадени и в български превод.

Накрая е приложен списък на думи с предлози, които представляват труд­ност за изучаващите английски език поради различната им употреба в българския език, както и,таблица на неправилните глаголи и'таблипа-образец за спре- жението на глаголите. За затвърдяване на изучавания материал са разработени упражнения към отделните въпроси.

В настоящото преработено издание е по­пълнен списъкът на неправилните глаголи и е даден.ключ към упражненията-за, древод от български на английски език. 

Граматиката е предназначена за всички, които изучават английски език.

Забелжка* - Здраво книжно тяло, без попълвания, позахабени корици. Английски и български език.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.