Шуменско плато: Да опознаем и опазим неговото безмълвно многоцветно богатство + CD

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-6-2017
  •  219

Автор:Елка Радославова, Димчо Захариев
Издателство:Химера, Шумен
Страници:155
Корици:Меки
Година:2011
Броя:1
ISBN:9789549775600 Тегло (гр.): 258 Формат: 145 / 205 Състояние: Отлично
Диска съдържа снимки на растенията от книгата.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5
Какво трябва да знаем за Шуменското плато 6
Какво трябва да знаем за растенията 11
Устройство и размножаване на растенията 11
Сезонни явления в живота на растенията 17
Растенията на Шуменското плато през различните сезони 21 
Пролет 21
Лято 69
Есен 105
Зима 129
Азбучен показалец на българските имена 150
Послеслов 153
Литература 154

ПРЕДГОВОР
Шуменското плато се отнася към платата и възвишенията в източната част па Дунавската равнина, които са обявени за защитени зони по I Іагура 2000. То обхваща площ от 73 km2. Отнесено към общата площ па България (110993 km2), платото съставлява 0.066%. На територията на платото са установени 786 вида висши растения (Захариев, Радославова, 2010). Отнесени към общия брой висши растения за България (3824), растенията на платото представляват 20.55%. Това показва голямо видово разнообразие, предвид сравнително малката площ на платото.

Настоящото издание е зов за опазване на безмълвното растително богатство. Дълг на всеки един от нас е да съхраним цялото му великолепие. А първата стъпка за това е да го познаваме.

С книгата се цели да се предостави достъпна и богато илюстрирана информация за растителното многообразие. Описани са 160 вида растения, представени по сезони. Обектите са подбрани главно по маршрутите на масовия туризъм. За по-пълното характеризиране па условията, определящи видовото разнообразие, е дадена кратка информация относно физикогеографските особености на платото. (' оглед реализиране на максимална достъпност в терминологичния апарат, в съдържателен план е въведена кратка предварителна информация за устройството и размножаването на растенията. Разгледани са и сезонните явления в живота на растенията.

Отделните видове са описани по схемата: морфологични особености, типични местообитания, природозащитен статут, лечебна информация (дали растението е лечебно и кои части се използват OI него), любопитни факти. В текстовото описание, чрез промяна и шрифта, се акцентира върху съществените признаци на вида и на растителното семейство. Всяко описание се придружава от авторски оригинални цветни снимки, една или повече, които разкриват естетическите качества на растителния вид. Снимките онагледяват сезонните особености на вида (в едър план) и някои нетипични за и- юна биологични характеристики.

Опазването на растенията трябва да бъде осъзнато от всички граждани като се започне от децата.

С научно-популярната и достъпна разработка книгата ще задоволи ишересите на ученици, учители, студенти, както и на широк кръг ми I атели - любители на родната природа.....

Неизползвана книга, лускозно направена с меки корици, офсетова лъскава хартия.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.