Кратка история на американската литература

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-6-2017
  •  175

Автор:Колектив
Издателство:Издание на Информационната агенция на Съединените Щати
Страници:129
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Забранено е възпроизвеждането на следните текстове без разрешение от притежателите на авторското право.

„В станцията на метрото“ (стр. 65) из стихосбирката Образи от Езра Паунд. Copyright © 1926 by Ezra Pound. Translated and reprinted by permission of New Directions Publishing Corporation. In the British Commonwealth, excluding Canada: “In a Station of the Metro” from Collected Shorter Poems by Ezra Pound, reprinted by permission of Faber &

Faber Ltd.

„Да спреш в леса във снежна нощ“ (стр. 67) от Робърт Фрост из Поезията на Робърт Фрост под редакцията на Едуард Конъри Лейтъм. Copyright 1923 © 1969 by Henry Holt and Co.,Inc., © 1951 by Robert Frost. Reprinted and translated by permission of Henry Holt and Co., Inc. In the British Commonwealth, excluding Canada: “Stopping by Woods on a Snowy Evening" from The Poetry of Robert Frost, edited by Edward Connery Lathem. Published by Jonathan Cape. Permission granted by Random House UK Limited.

„Разочарованието на десетия час“ (стр. 68) из Избрани стихотворения от Уолас Стивънс. Copyright 1923 and renewed 1951 by Wallace Stevens. Reprinted by permission of Alfred A. Knopf, Inc. In the British Commonweajth, rights granted by Laurence Pollinger Ltd.:

© Wallace Stevence.

„Червената ръчна количка“ (стр. 68) и „Младата невяста" (стр. 69) от Уипям Карлос Уилямс из Събрани произведения, 1909-1939, т. 1. Copyright 1938 New Directions Publishing Corp. Reprinted by permission of New Directions.

„Негърът говори за реките“ (стр. 71) из Избрани стихотворения от Лангстън Хюс. Copyright 1926 by Alfred А. Knopf, Inc. and renewed 1954 by Langston Hughes. Reprinted by permission of the publisher. In the British Commonwealth: Reprinted by permission of Harold Ober Associates. Copyright © 1994 by the Estate of Langston Hughes.

„Смъртта на картечаря от турела“ (стр. 82) из Ранпъп Ожаръп: избрани стихотворения от Рандъл Джаръл. © 1945 by Randall Jarrell, © 1990 by Магу Von Schrader Jarrell, published by Farrar Straus & Giroux. Permission granted by Rhoda Weyr Agency, New York.

В изданието ca цитирани откъси от публикувани преводи на следните стихотворения. „Песен за себе си“ от Уолт Уитман, превод Цветан Стоянов; „Гарванът“ от Едгар Алън По, превод Георги Михайлов; „Чикаго“ от Карл Сандбърг, превод Кръстан Дянков.

Много от илюстрациите също са защитени от авторско право и не могат да се възпроизвеждат без разрешение на притежателите му. Това е отбелязано на съответните места.
Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.