Разходка из дебрите на секса и любовта

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  28-6-2017
  •  266

ПРОДАДЕНА

Автор:Коста Заимов
Издателство:Пет плюс
Страници:244
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN:9544620931 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Сексуалното влечение е преходно желание за сексуална близост. Любовта е трайна еротична свързаност. В труда те се анализират, от една страна, въз основа на наблюдения от лекарската практика на автора и, от друга, на основата на описания от художествената литература.


Посочва се, че сексуалното влечение и любовта се разгръщат в обкръжението на един парламент на инстинктите, като особено интересни (в норма и на границата на психопатологията) са техните отношения с агресията, с цивилизованата нападателност, с автоагресията, страха и т.н.

Правят се съпоставки с поведението на животните.

Авторът е професор по психиатрия и невропсихология.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор...............................................................................5
Благодарност.........................................................................7
Съкращения...........................................................................8
Въведение..............................................................................9

ЧАСТ 1

ДИНАМИЧНИ АСПЕКТИ НА СЕКСУАЛНОТО ВЛЕЧЕНИЕ
1.1. Два случая с динамични особености на сексуалното влечение....................15
1.1.1. Блокиране на сексуалното влечение на съпруга от страха в първата брачна нощ и неговото деблокиране от „вълшебните слова“ на съпругата......15
1.1.2. Вината наказва неверния съпруг с импотентност към любовницата, но не и към съпругата........16
1.2. Опит за невропсихологичен анализ на описаните два случая чрез съществуването на една нагонно-емоционална система в дълбоките слоеве на личността.......18 
1.2.1. Нагонно-емоционална система..........................18
1.2.2. Опит за невропсихологичен анализ на описаните в раздел 1.1. два случая.............................26 
1.3. Други случаи на блокиране на сексуалното влечение и техния невропсихологичен анализ...........35
1.3.1. Блокиране на сексуалното влечение от загрозяващ цикатрикс.........35

1.3.2. Блокиране на сексуалното влечение от

властния характер на партньорката...................37

1.3.3. Блокиране на сексуалното влечение от

отвращението......................................................38

1.4. Случаи на улесняване на сексуалното влечение........42

1.4.1. Улесняващо въздействие на агресията

върху сексуалното влечение...............................42

1.4.2. Улесняващи въздействия на социално

култивираната нападателност и на социалните.....

контакти на дружелюбие и взаимопомощ

върху сексуалното влечение...............................56

1.4.3. Как една вина може да обезсили друга и да..........

подсили потентността.........................................62

1.5. Други особености на сексуалното влечение...............68

1.5.1. Улесняване на сексуалното влечение чрез

внушаемост и подражание..................................68

1.5.2. Улесняване на сексуалното влечение

от играта...............................................................69

1.5.3. Улесняване на сексуалното влечение от

присторено инатливо бягство.............................70

1.6. Опит за невропсихологичен анализ на описаните в раздел 1.5. случаи чрез съществуването на прилежащи структури към НЕС и техните

функции........................................................................72

1.6.1. Прилежащи структури.........................................72

1.6.2. Невропсихологичен анализ на описаните в

раздел 1.5. случаи...............................................80

1.7. Още особености на сексуалното влечение: улесняването му при някои генетично заложени реакции наличността, стимулирани от групи елементи на нейната вродена предпрограма..............87

1.7.1. Генетично заложената реакция на робско подчинение и усилване на сексуалното влечение чрез безусловно очаровано приемане на качествата и волята

на партньора........................................................87

1.7.2. Генетично заложената реакция на защита и героично оказване на помощ от мъжа като улесняваща сексуалното влечение

на жената..............................................................93

1.7.3. Генетично заложената реакция за поемане

на риск като фактор за улесняване на сексуалното влечение........................................102

ЧАСТ 2

ДИНАМИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕРОТИЧНАТА ЛЮБОВ

2.1. Любовта като генетично заложена комплексна

реакция наличността.................................................109

2.2. Любовта като динамична поредица от сложни

преживявания.............................................................113

2.3. Периодът на влюбването............................................116

2.4. Любовта след влюбването.........................................131

2.4.1. Съществува ли голямата всеотдайна

любов?...............................................................131

2. 4.2. Голямата всеотдайна любов на Малката

русалка на Ханс Кристиян Андерсен................133

2.4.3. Любовта и бракът според повестта на

Толстой „Семейно щастие“...............................139

2.4.4. Периоди на любовта според Толстой...............141

2.4.5. Варианти на еротичната любов........................146

2.5. Борбата за надмощие в любовта с подчертано

участие на агресията във фейлетона на

Ясен Антов „Влюбени до гроб“.........................149

2.6. Още за намесата на агресията в любовта.................155

2.6.1 За една доста необикновена детска любов.......155

2.6.2. Намесата в любовта на агресията,

извираща от вината, в разказа на

Достоевски „Кротката“......................................160

2.7. Любов с инверсия на потиснатото сексуално

влечение към оказване на помощ....................174

2.8. Застойна любов..........................................................183

2.8.1. Застойна любов с робско подчинение.............183

2.8.2. Застойна любов с агресия.................................200

2.8.3. Невропсихологичен анализ на

застойната любов..............................................203

2. 9. Любов и ревност........................................................218

2.9.1. Ревността като спътник на любовта.................218

2.9.2. Невропсихологичен анализ на ревността.........224

ОБОБЩЕНИЕ......................................................................233

Азбучен показалец на авторите........................................238

Нечетена книга.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.