Технология на машиностроенето. Част 2-3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-6-2017
  •  336

ПРОДАДЕНА

Автор:Пенко Парарински
Издателство:Техника
Страници:263
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
* Технология на машиностроенето. Част 2: Методи за обработване на характерни повърхнини на детайлите

* Технология на машиностроенето. Част 3; Технология на сглобяването

В книгата са разгледани технологичните особености на методите за обработване на характерни повърхнини на детайлите и процесите за сглобяване на машините. Тя съдържа материала от част II и част III, предвиден в учебната програма на курса по „Технология на машиностроенето“, преподаван във ВМЕИ „В. И. Ленин“ — София. Предназначена е за студентите от специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, но мсже да се използува и от студентите от други специалности, изучаващи тази дисциплина в съкратен обем. Книгата може да бъде полезна и на технолозите, работещи в машиностроителните заводи.

ПРЕДГОВОР
Първата част на учебника „Технология на машиностроенето“ претърпя вече три издания. Втората и третата му част обаче излизат със закъснение главно поради различните мнения, които съществуват относно начина на излагане на разглеждания материал. Ето защо съм се старал да внеса известна научност и систематизираност при разглеждането на отделните проблеми.

Надявам се, че студентите, за които е предназначен учебникът, със задоволство ще приемат II и III част. Те ще бъдат и първите негови критици. Вярвам, че учебникът ще се посрещне с интерес и от инженерите-технолози, работещи в машиностроителните предприятия. От тях очаквам творческа критика, предложения за подобряване на структурата и съдържанието на учебника и примери от собствената им практика, които евентуално ще използувам в следващите издания.

Убеден съм, че моите очаквания няма да бъдат напразни, и затова благодаря предварително на всички, които ще ми изпратят своите критични бележки и предложения.

Изказвам най-сърдечна благодарност на онези, които ме насърчаваха при написването на учебника. Особена благодарност дължа на гл. асистентка инж. Ева Аладжем и на моя син Дако Патарински за оказаната ми помощ при подготовката на ръкописа.

Март, 1973 г. От автора
Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.