Теория на механизмите и машините, примери и задачи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-6-2017
  •  307

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:ТУ-София
Страници:109
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Авторски колектив: М. Милков, Г. Беров, Г. Гълъбов, М. Мошков, Б. Стаков, Ф. Маринов

Основната цел на обучението по Теория на механизмите и машините /или Машинна механика, което е по-точно според нас/ е да научи студентите да разбират механическата същност на машините. Това означава, че от разнообразните технологични и други Физични процеси в машините трябва да се отделят механичните процеси които да се анализират. И обратно, при зададен технологичен процес да се намерят механичните процеси, които могат да го осъществят. За постигането на тази цел се използват различни средства на теоретичното и практическото обучение.

Задача на настоящия сборник,от примери и задачи е да се засили практическата страна на обучението като се развие творческото и изобретателско мислене. Това е особено необходимо при новите условия за реализация на инженерните кадри. ,

Пазарните условия изискват универсалност на познанията и бърза практическа реакция, Примерите и задачите са подбрани в съответствие с учебната програма за машиностроителните специалности в ТУ - София, но част от тях могат да се използват и в курсовете за останалите специалности. Параметрите се задават обобщено, търсената величина, която обикновено е една и се намира също в общ вид.

Сборникът е отворена система и съдържа в това първо издание 273 задачи, означени по видовете работи:
К - идентификация и структура 
ГА - геометричен анализ 
ГС - геометричен синтез 
КА - кинематичен анализ 
СА - силов анализ
ТА - точностен анализ 
ВЗ - вътрешни загуби 
ДМ - динамично моделиране 
ЛА - динамичен анализ 
ДС - динамичен синтез 
АР - автоматично регулиране

Следва цифрово означение на задачата и буквено означение за вида на механизма'- Л /лостови/, Г/гърбични/, З/зъбни/, Е/еволвентни зацепвания/, М/модели, динамични и др./, К/комбинирани/.

Примерите и задачите са съставени от отделните автори както следва: доц. М.Милков 147, доц. Г. Беров 40 и 35 решения, доц, В. Гълъбов - 24, гл.ас. М. Мошков 21, гл,ас. Б. Станков-27 и ст.ас. Ф. Маринов - 20. Почти всички задачи са използвани при обучението от редица преподаватели в продължение на няколко години. Натрупаният опит показва, че задачите от този тип развиват прагматичното инженерно мислене у студентите като се рационализира системата на изпитване и се създават възможности за въвеадане на съвременни точкови системи.

Авторите ще бъдат благодарни на всички колеги за направените критични забележки и препоръки върху този първи опит за систематизиране на използваните примери и запачи.
доц. ктн М. Милков


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.