Метални конструкции на подемно-транспортни и строителни машини

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-6-2017
  •  252

ПРОДАДЕНА

Автор:И. Коларов, Н. Коцев, С. Стойчев
Издателство:Техника
Страници:130
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
В ръководството са разгледани основните методи за изследване на ме-> талните конструкции на подемно-транспортни и строителни машини. Описани са принципите за съставяте на техни модели.

Разработени са и лабораторни упражнения, чрез които се получават практически умения за изпитването, на метални конструкции.

Ръководството е предназначено за студентите от специалността подемно-транспортни, пътни и строителни машини на ВТУЗ. Може да се използува и от инженерно-техническите кадри, от практиката.

Иван Георгиев Коларов © 
Николай Василев Коцев
Стефко Драгомиров Стойчев, 
1993 с/oJJusautor, Sofia

СЪДЪРЖАНИЕ 

Предговор 

Част първа

1. Методи за изследване на -метални конструкции.......

1.1. Видове нзпнтвання.....................

1.2. Изследователски изпитвания на метал конструкции......

1.3. Методи за определяне на деформации й напрежения ....

2. Тензометрични методи....................

2.1. Общи положения.......................

2.2. Видове тензометрични Уитстоновн мостове за определяне на относителни деформации...................

2.3. Необходим брои и места за залепване на тензорезистори при металните конструкции. ...................

2.4. Избор на съпротивителни тензопреобразователи, определяне и местата на залепване, залепване и кабелиране...

2.5. Тензометрична апаратура.................

3. Методи за схематизация на случайни натоварващи процеси

3.1. Общи положения.....................

3.2. Подготовка на натоварващия процес за схематизация........

3.3. Дискретизация на натоварващия процес и оценка на статистическите характеристики.....................

3.4. Методи за схематизация на натоварващия процес......

3.5. Критерии за избор на метод за схематизация .......

3.6. Статистическо представяне на резултатите от схематизацията

4. Моделиране на конструкциите...............

4.1. Класификация на методите за  моделиране........

4.2. Физическо моделиране. .................. 
.
Част втора

5. Лабораторни упражнения ...................61

Упражнение № 1. Определяне на координатите на центъра на огъване при отворени профили.................61

Упражнение №2. Обща устойчивост при огъване на пълностенни греди......................... 65

У п р а ж н е н и е № 3. Експериментално изследване на пълностенна главна греда на мостов кран ...............60

Упражнение №4. Експериментално изследване на модел на пълностенна главна греда на мостов кран............82

Упражнение №5. Експериментално изследване на модел на прътова главна греда на мостов кран .............88

Упражнение N* 6. Определяне на напреженията в перфорирана двойно Т образна греда....................95

Упражнение №7. Проверка на умора на материала при метални кранови конструкции..................І04

Упражнение №8. Изследване на модел на метална конструкция на кула кран........................І09

Упражнение N* 9. Изследване на работното съоръжение на челен товарач.............119

У п р а ж и е н и е № 10. Изследване на работно съоръжение обратив

лопата...................................122

Литератур.......130


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.