Теоретична електротехника. Част 2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-6-2017
  •  185

ПРОДАДЕНА

Автор:С. Фархи, С. Папазов
Издателство:Техника
Страници:294
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. добро
Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката и теория на електрическите вериги.

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти ог различните специалности на двете професионални направления — електротехника и електроника и автоматика, на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ — София.

Учебникът може да бъде използуван и от слушатели в други висши технически учебни заведения, където се изучават съответните раздели на теоретичната електротехника, както и от инженери и научни работници, които се интересуват от проблеми, свързани с анализа на линейни вериги с разпределени параметри и нелинейни веригк със съсредоточени параметри.
©Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов, 1983 c/oJusautor, Sofia

Трето преработено издание.


Забележка: Неизползван учебник, пожълтели страници.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.