Фармакология и токсикология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-6-2017
  •  215

ПРОДАДЕНА

Автор:Д. Станева-Стойчева, Р. Овчаров, Ц. Стойчев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:470
Корици:Твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 826 Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. добро

ПРЕДГОВОР

Широкото използуване на лекарствени средства във всички области на медицината, изключителната динамика в създаването, изследването и навлизането в терапевтичната практика на огромен брой лекарствени средства с висока биологична и терапевтична активност, но същевременно криещи сериозни опасности за здравето на хората при тяхното нерационално, неправилно използуване определят важното място на фармакологичните и токсикологичните знания във формирането на съвременния специалист фармацевт. Учебникът по фармакология и токсикология е съобразен с последния учебен план за изучаването на тази дисциплина от студентите по фармация. Значително място в него е отделено на въпросите на общата фармакология и токсикология, способствуващи за създаването на правилен методологичен подход, за изработване на възможности за критичен анализ и преценка на огромната информация, отнасяща се до действието на различните лекарствено средства. В изпълнение на тази цел учебникът запознава студентите с най-общите механизми и закономерности на фармакологичното и токсичното действие, с факторите, които детерминират или модифицират фармакологичния и токсичния ефект, със «съдбата» на лекарствата в организма, с промените, настъпващи в лекарствения отговор при тяхното повторно или комбинирано прилагане. В специалната фармакология са представени конкретни: данни за дейстивето на всички групи фармакологични средства, класифицирани съобразно техния преимуществен ефект върху отделни органи и системи на организма: централна нервна система, вегетативна нервна система,, сърдечно-съдова, отделителна, дихателна, храносмилателна система и пр., както и лекарствени средства, влияещи върху обменните процеси в организма (витамини, хормони), върху процесите на злокачествения растеж, върху микробните и паразитните причинители на заболяванията. Поставя се акцент върху фармакодииамиката на лекарствените средства.


Специално внимание се отделя на отрицателните действия на лекарствените средства (токсични, странични и вторични, алергични, тератоген-ни, мутагенни и канцерогенни ефекти, прояви на вродена свръхчувствителност). Важно място се отделя на лекарствените токсикомании. Разглеждат се и най-често срещаните остри медикаментозни, промишлени, битови и селскостопански отравяния, съвременните антидотни средства и методите за оказване на своевременна и компетентна долекарска помощ.


Като интегрират информация от редица медикобиологични, медицински и фармацевтични дисциплини и хвърлят мост между тях, фармакологията и лекарствената токсикология съдействуват за изграждането на съвременния фармацевт като авторитетен сътрудник и информатор на лекаря, и на обществото по проблемите на лекарствата за осигуряване на ефективно, оптимално и безопасно използуване на лекарствените средства. Авторите биха били доволни, ако с настоящия учебник допринасят за постигането на тази цел.


АВТОРИТЕ


Забележка: Здраво и чисто книжно тяло, без подчертавания в текста.
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.