Интензивно шлифоване

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-6-2017
  •  308

Автор:Ролф Райнхолд
Издателство:Техника
Страници:87
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение...........................5

2. Методи за шлифоване..............................................6

2.1. Наименование на методите за шлифоване..........................7

2.2. Определяне на понятието интензивно шлифоване..................11

3. Основи на интензивното шлифоване................................13

3.1. Основи на процеса на рязане..................

3.2. Производителност................................................20

3.3. Икономическа ефективност....................21

4. Практическо приложение на интензивното шлифоване..............24

4.1. Външно кръгло надлъжно шлифоване.............25

4.2. Вътрешно кръгло шлифоване......................................25

4.3. Шлифоване на челни повърхнини..................................26

4 4. Плоско шлифоване................................................27

4.4.1. Периферно плоско шлифоване .............................27

4.4.2. Челно плоско шлифоване....................................29

4.4.3. Лентово шлифоване......................................33

4.5. Диамантно и кубоборнитридно шлифоване..................35

4.6. Видове времена при шлифоването..................................37

4.6.1. Спомагателни времена......................................38

4.6.2. Подготвително-заключителни времена..........................39

4.7. Сравнение между вариантите фрезоване и шлифоване..............40

4.8. Някои съображения при внедряване на интензивното шлифоване ... 42

б. Пример за периферно-челно шлифоване............................46

5.1. Критерии за износване и трайност..............................47

5.2. Проектиране на шлифовъчния процес..............................51

5.3. Препоръки за приложение........................................60

6. Шлифовъчни инструменти......................................64

6.1. Показатели и структура на твърдите шлифовъчни инструменти ... 65

6.2. Гъвкави шлифовъчни инструменти................................70

7. Изводи и перспективи............................................75

8. Указател на използуваните във формулите означения................77

Литература......................................................84

УДК 621.923
В книгата са разгледани основните закономерности на интензивното шлифоване и неговото практическо приложение. Приведени са данни за състоянието на метода за интензивно шлифоване в различните страни.

Книгата е предназначена за технолози, шлифовчици, конструктори и други специалисти в областта на шлифоването. Тя може да бъде полезна и за учащите се от средните и висши учебни заведения и за работници — новатори в производството.

Преводът на книгата е извършен, както следва: 1, 2, 3 и 4 гл. от Ж. Стоев; 5, 6, 7 и 8 гл. от К. Попов.
Rolf Reinhold INTENS1VSCHLEIFEN
VEB Verlag Technik, Berlin, 1979
(®) Кирил Г. Попов
Живко С. Атанасов, превод 1981 г.

ПРЕДГОВОР
Бурното развитие на науката и техниката доведе през последните години до изключително интензифициране и на шлифовъчните процеси. От една страна, това съответствува на целта непрекъснато да се подобряват условията на работа и живот в нашето развито социалистическо общество, а от друга, разкрива разликата между равнището на съвременните изисквания и възможности и обичайните решения. Затова науката и образованието като средство за преобразуване на околната среда в единство с теорията и практиката трябва да допринесат за постигане на съответствие между изискванията на техническия прогрес и възможностите на технолозите, новаторите и учащите се от специалността проектиране на технологичните процеси във висшите и средни технически учебни заведения. Също така и конструкторите трябва да бъдат подтикнати от новите технологични задания и прилагането на съвременни методи да намерят най-рационалните решения. Книгата трябва да допринесе и за еднозначно определяне на различните термини, които имат еднакво съдържание. Едновременно с това в нея се прави предложение за стандартизиране на наименованията на методите на шлифоване. Главната цел обаче е да се представи международното състояние на метода на интензивно шлифоване, както и да се дадат насоки за използуването му в различни отрасли на промишлеността.

Авторът ще приеме с благодарност всички указания и препоръки за подобряване и допълване на професионалния и учебно-приложен характер на книгата, като използува колективния опит.

Ролф РайнхолдКатегория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.