Кабелни съобщителни линии

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-6-2017
  •  157

ПРОДАДЕНА

Автор:Веселин Пейчев
Издателство:Техника
Страници:316
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
В учебника са разгледани съвременните направляващи прсводникови и диелектрични линии, предназначени за пренасяне на информационни сигнали в обхват от най-ниски до свръхвисоки честоти: селищни и междуселищни симетрични кабели, коаксиални кабели, іъвкави и твърди метални вълноводи, диелектрични вълноводи, влакпестооптични съобщителни линии, еднспрово^нико-ви линии (линии на Губо) и свръхпроводими (криогенни) кабели.

Подробно е изложена теорията за разпространение на електромагнитната енергия по проводникови ли.иии и по-накратко — по свръхвисокочестотни направляващи системи. Разгледана е теорията на взаимнцте влияния между ве» ригите

В по-ограничен обем са описани изграждането и проектирането на мрежите, конструкциите на кабелите, влиянията на силнотоковите линии и мерки ге за защита, корозията на металните обвивки на кабелите, някои експлоатационни постояннотокови измервания и др.

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин' — Со-фия, ВМЕИ—Варна и ВНВТУ ,Т. Каблешков“ — София. Той може да се използува и от научни работници, аспиршти, инженери и техници, които работят в областта на съобщителната техника.
Веселин Пейчев Иванов, 1990 с/о Jusautor, Sofia
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.