Курс физики. Том 1-2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-6-2017
  •  242

Автор:К. А. Путилов
Издателство:Физматгоз
Страници:1132
Корици:Твърди
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1520 Формат: 150/225/58 Състояние: Отлично
Курс физики. Том 1-2 / К. А. Путилов

Физика. Том 1: Механика. Акустика. Молекулна физика. термодинамика

Физика. Том 2: Учението за ток

Предговор
В първия обем предстая физическите основите на механиката, акустика, молекулярная физика и термодинамика, а вторият - учението на електроенергии, в третата - оптика и атомната физика.

Основное внимание уделяется физическим, юридическим, физическим, технологическим и прикладным программам на физиката. Исторические сведения: представени и обсъдени някои философски въпроси на физиката.

При съставянето на този курс се използва, където е било възможно (най-вече в първия том), текстът на нашия курс, изданный в предишни години Учпедгиз. Преди двадесет години, единственная версия на курс на някои параграфи и глави са написани

Б. С. Григориев, С. Ильяшенко, П.В. Матурин, В.В.-Фур измыв, Ю.В. В. Ходаков и др. По-късно, за единството на цялото представянье на материалах, съезд съездить на съезд, и по препъяке на проверяващите, е рециклирани или повторно написана от мен, но от раздела за оптика - проф. В. А. Фабрикант. Първият том §§ 133 и 137 са написани

В. М. Ильяшенко.

Първите два тома са публивани през 1954 г., 1956 г. и 1957. Тази публикация е била на намаляване на текст (издательский материал, който е известный с учеником от начаното физика разбирает се) и оставленные места заменени с нови. То взрослое предвидение, но и нацензуры на проспекте, в то время, когда он будет проходить по курсу на курс по физике по-тясно, отколкото в предишното издание, в сборке с обяснением на законите на термодинамиката.


Вячеслав Иванович Шепель. В допълнение към гледане на целии ръкопис на вторию том и индивидуалните вмъква в него, В. В. Шепелем пренаписана глава за полупроводниками.

Всички инструкции за подобную работу на книгу с благодарностью на автора (Москва Д-47, ул. Горького, д. 43, кв. 30).

Професор К.А. Путилов

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания в текса, комплект в два тома, Руски език.
Категория › Физика и астрономия

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.